Internetmuseum.se

Den här webbplatsen är arkiverad sedan 1 maj 2020 som en del av Internetstiftelsens Internetmuseum. Allt material är fortsatt synligt och sökbart på webben tack vare att innehållet donerats av W3C.se, och vi har därigenom säkerställt att en viktig del av den svenska internethistorien bevaras för framtiden.

Om du vill komma i kontakt med Internetmuseum, skicka e-post till internetmuseum@internetstiftelsen.se.