W3C

W3C firar tioårsjubileum

Ett heldagsevenemang med ledande tekniker och framstående personer som reflekterar över det som varit och inspirerar inför framtiden

Kontaktpunkt Amerika och Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
(finns även på engelska franska och japanska)

http://www.w3.org/ -- 30 november 2004 -- World Wide Web Consortium (W3C) firar sitt tioårsjubileum med ett heldagsevenemang den 1 december 2004 på Fairmont Copley Hotel i Boston, Massachusetts. Vid W3C10 kommer personer som är tekniskt ledande inom Internet och webben att träffas och både minnas W3C:s barndom och titta in i webbens framtid och vilken roll W3C har däri.

Webben är femton år gammal, W3C tio

I mars 1989, då han var anställd vid CERN (l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire), skrev Tim Berners-Lee ett förslag som kom att bli grunden för webben. Med klartecken från sin chef, den nu bortgågne Mike Sendall, och med stöd av kollegor (bl.a. Robert Cailliau) så växte nu Berners-Lees uppfinning fram, från att vara en enda server på CERN till miljoner och åter miljoner idag.

Men redan på den tiden såg Berners-Lee vilken framtidspotential iden hade, baserad som den var på vissa nyckelfaktorer: öppna teknologier och överenskomna standarder och protokoll. CERN tillät att Tims programkod gjordes fritt tillgänglig för alla, men vem skulle ta ansvar för att standarder och protokoll utvecklades, spreds och togs i användning, så att det skulle bli en webb för alla istället för ett slagfält av konkurrerande teknologier?

I oktober 1984 grundade Berners-Lee, med stöd av den nu bortgågne Michael Dertouzos från MIT Laboratory for Computer Science, World Wide Web Consortium (W3C). Dess målsättning utsades redan från början att vara att "leda webben till sin fulla potential". Detta har nu blivit uppfyllt i åtminstone två avseenden. För det första har W3C utvecklat tekniska specifikationer som anammats av industrin som webbstandarder, såsom Hypertext Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), och Extensible Markup Language (XML), där det sistnämnda gett upphov till såväl nya format för grafik och multimedia (SVG och SMIL) som tillämpningar för mobila apparater, t.ex. VoiceXML 2 och XHTML Basic. Förutom att ta fram dessa formatstandarder har W3C fungerat som utvecklingscentrum för den semantiska webben. För det andra har W3C påverkat webben genom att ta fram policies och riktlinjer som bidrar till att webben får allt bredare användningsområden och blir användbar för praktiskt taget alla. Bland sådana insatser märks Web Accessibility Initiative (webbtillgänglighet), Internationalization Activity (internationalisering, flerspråkighet) och W3C:s patentpolicy.

Under "W3C10" tittas både bakåt och framåt

Som ett sätt att fira W3C:s tioårdag arrangeras ett endagssymposium den 1 december, för W3C:s medlemmar och inbjudna gäster, där insikter och åsikter presenteras, om webbens betydelse, W3C:s centrala roll i dess framväxt, samt risker och möjligheter för webben i dess andra tioårsperiod.

"Detta speciella födelsedagsfirande är ett sätt att framhäva den betydelse webben har och den vägledande roll W3C spelar," säger Tim Berners-Lee, W3C:s ledare. "Jag hoppas att detta kommer att inspirera till vidgad samverkan, ökad kreativitet och förståelse på en global nivå."

Ordförande för symposiet är Ethernets uppfinnare och Internet-pionjären Bob Metcalfe. I det späckade programmet ingår såväl reflekterande om det förgågna som visioner om framtiden. Olika sessioner täcker allt från webbens första period och W3C:s framväxt, till de kommersiella och sociala effekter vi i dag ser. Andra sessioner tar upp det genomslag webben fått, webbstandarder, åsikter om de nya utmaningar för teknisk webbutveckling och eventuella spänningsfält som kan uppstå och behöva hanteras.

"W3C10 är en träffpunkt för personer som deltog under pionjärtiden, arbetat med standisering och implementering av webbteknologier, eller som skapat nytta med hjälp av webben," förklarar Steve Bratt, verkställande chef för W3C. "Vi kommer att utbyta minnen från historien och drömmar om framtiden, och det blir en givande och spännande dag."

W3C10 stöds av internationella organisationer

W3C10 har fått generöst stöd såväl från W3C:s medlemmar som från utomstående organisationer. Bland "platinasponsorerna" återfinns MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), HP, och Microsoft Corporation; bland "guldsponsorerna" Adobe Systems, Amadeus e-Travel, BEA Systems, Google, IBM, ILOG, och INRIA; och bland "silversponsorerna" Billiotek srl, CERN, Digital Enterprise Research Institute (DERI), IONA Technologies, Inc., Intervoice, Inc., Nokia, Sogei, och Uncover the Net.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 350 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/