W3C

W3C startar "Mobile Web Initiative"

Ledande industrier samverkar för att förbättra användarens upplevelse av den mobila webben

Kontaktpunkt Amerika och Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 or +81 90 12 08 04 57
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
(finns även på engelska franska och japanska; titta också på översättningar till andra språk)
Uttalanden finns även tillgängliga.

Chiba, Japan -- 11 may 2005 -- World Wide Web Consortium (W3C) har idag, vid konferensen "WWW2005", tillkännagett starten av Mobile Web Initiative (MWI) - en satsning för att göra webben åtkomlig från mobila apparater på samma enkla, lätta och bekväma sätt som man kommer åt webben från en vanlig dator.

"Mobil access till webben har varit en sekunda upplevelse alltför länge," förklarar Tim Berners-Lee, W3C:s ledare. "MWI gör den mobila apparaten till en första klassens deltagare i webben, och kommer att producera material för att hjälpa utvecklare att göra upplevelsen av den mobila webben givande."

Mobila apparater på webben - en outnyttjad potential

Många av dagens mobila apparater är redan utrustade med webbläsare, och efterfrågan på mobila apparater fortsätter växa. Trots dessa trender är surfande på webben med en mobil apparat -- t.ex. för att finna produktinformation, inspektera tidtabeller, kolla epost, överföra pengar -- inte lika smidigt som man skulle kunna hoppas. Användare upptäcker ofta att deras favoritwebbplatser inte kan utnyttjas eller inte är så lätta att använda från mobiltelefoner som de är från en vanlig dator. Innehållsleverantörer har svårt att bygga webbplatser som fungerar bra på alla typer och konfigurationer av de mobiltelefoner som stöder webbaccess.

W3C har startat en satsning, Mobile Web Initiative, för att webbsurfning från en mobiltelefon skall bli verklighet.

W3C tar krafttag för att påskynda och förbättra upplevelsen av den mobila webben

Deltagare i "Mobile Web Initiative" kommer till en början att fokusera på två områden: råd och riktlinjer ("Best Practices") samt beskrivning av mobila apparater. Arbetsgruppen för "Mobile Web Best Practices" ska ta fram författarriktlinjer, kontrollistor och råd som hjälper innehållsleverantörer att ta fram webbinnehåll som fungerar bra på mobila apparater. Arbetsgruppen "Device Description" ska ta fram förbättrade sätt att beskriva apparater, dvs en databas av beskrivningar som kan användas av innehållsförfattare för att anpassa sitt innehåll till specifika apparater.

W3C är redan engagerad i den mobila webben, genom att fram webbstandarder för multimodal interaktion och apparatoberoende konstruktion, liksom profiler för mobila apparater. Relevanta standarder är bl.a. XHTML, SVG Mobile Profiles, och SMIL Basic Profile. MWI:s arbete kommer att komplettera dessa pågående arbeten .

Bland sponsorer och deltagare återfinns ledande industrier inom mobila teknologier och webbteknologier

W3C-medlemmarna France Telecom, HP, MobileAware, Segala M Test, Vodafone, och Volantis har engagerat sig som grundande sponsorer ("Founding Sponsors") för Mobile Web Initiative. En grundande sponsor för MWI får unika förmåner, bl.a. en plats i MWI:s styrgrupp, den grupp som bestämmer vilken riktning MWI skall ta och som förslår nya arbetsinsatser. Alla W3C:s medlemmar erbjuds bli grundande sponsorer fram till och med 1 juli 2005.

Insatser koordineras med andra organisationer

MWI skall etablera samarbetsformer med andra relevanta grupper, t.ex. Open Mobile Alliance (OMA) och 3GPP. Dessa samarbetsformer säkerställer att användarbehov är väldefinierade och att de insatser som görs av MWI och av de andra releventa grupperna kompletterar varandra.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/