W3C

Ledande aktörer enas om riktlinjer för innehåll på den mobila webben

W3C inbjuder till granskning av riktlinjer som bidrar till förbättrad surfning på den mobila webben

Kontaktpunkt Amerika och Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 eller +33.6.76.86.33.41
Contact Asia --
Yasuyuki Hirakawa, <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
(finns även på engelska, franska och japanska; det finns även översättningar till andra språk)

http://www.w3.org/ -- 31 januari 2006 -- Nyckelaktörer i den mobila sektorn har nu enats om ett förslag angående riktlinjer för innehåll på den mobila webben. Detta är ett viktigt steg i W3C:s arbete att göra åtkomst till webben från mobiltelefoner lika enkel och smidig som från en vanlig dator. Dokumentet "Mobile Web Best Practices 1.0" ger råd, anvisningar och riktlinjer för hur man kan skapa en konsistent och positiv användarupplevelse på alla mobiltelefoner som ger åtkomst till webben. Arbetsgruppen "Mobile Web Best Practices" inbjuder nu alla intresserade att granska detta förslag (ett s.k. "Last Call Working Draft") -- i dokumentet finns information om hur man kan sända in synpunkter, vilket ska ske senast 17 februari 2006.

W3C uppmanar alla deltagare i den kommande 3GSM-kongressen (som hålls i Barcelona, 13-16 februari 2006) att besöka W3C:s monter i 3GSM06, placerad i utställningshall 2, plats G78, för att få mer information om pågående W3C-arbeten med den mobila webben.

Riktlinjer för innehåll på mobila webben baseras på erfarenhet och sunt förnuft

De råd och anvisningar som finns i "Mobile Web Best Practices 1.0" utgår från erfarenhet från en stor uppsättning aktörer i den mobila webben och förfinar denna erfarenhetsbas till en uppsättning praktiska råd om hur man skall skapa innehåll som fungerar bra på mobila apparater. Författare och andra innehållsproducenter kommer att dra nytta av denna samlade erfarenhetsmassa om hur man kan skapa innehåll som ger smidig webbsurfning på mobila apparater, och om hur man kan undvika kända fallgropar på dessa apparater (t.ex. pop-up-rutor och sidrullning).

Brett industristöd

"Mobile Web Best Practices 1.0" har tagits fram av en arbetsgrupp som består av representanter från fler än 30 organisations, bl.a. Afilias Limited, America Online, Inc. (AOL), ANEC European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation, Argo Interactive Ltd, AT&T, Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), elmundo.es, Ericsson, France Telecom, Fundación CTIC (Centro Tecnológico para el Desarrollo en Asturias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación), Fundación ONCE, Go Daddy.com, Google, Inc., Indus Net Technologies, International Webmasters Association / HTML Writers Guild (IWA-HWG), Internet Content Rating Association, mTLD Top Level Domain Limited, Nokia, NTT DoCoMo, Openwave Systems Inc., Opera Software, Segala, Sevenval AG, T-Online International AG, The Boeing Company, TIM Italia SpA, University of Helsinki, Vodafone och Volantis Systems Ltd.

Detta arbete drivs inom ramen för W3C:s satsning på den mobila webben ("Mobile Web Initiative"), en satsning som stöds av nitton MWI-sponsorer, bl.a. nyckelaktörer i den mobila värdekedjan: Afilias, Argogroup, Bango.net, Drutt Corporation, Ericsson, France Telecom, HP, Jataayu Software, mTLD, MobileAware, Nokia, NTT DoCoMo, Opera Software, TIM Italia, RuleSpace, Segala M Test, Sevenval, Vodafone, och Volantis.

MWI-sponsorer får speciella förmåner, såsom plats i styrgruppen för MWI, den grupp som bestämmer inriktningen av det arbete som drivs inom MWI. Ett exempel på detta är att MWI:s styrgrupp just nu utvärderar möjliga kommande arbetsområden, såsom utveckling av testsviter och utbildningsmaterial. W3C tar gärna emot nya MWI-sponsorer som kan ta aktiv del i processen att formera dagens och morgondagens W3C-aktiviteter i det mobila området.

Om W3C:s "Mobile Web Initiative" (W3C-MWI)

Målstättningen med W3C:s Mobile Web Initiative (W3C MWI) är att göra det lika enkelt att använda med en mobil apparat som med en vanlig dator. Genom MWI:s speciella sponsorprogram kan viktiga aktörer i den mobila produktionskedjan -- leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, leverantörer av adaptorer, telefontillverkare, leverantörer av webbläsare och mobiloperatörer -- styra arbetet. Deltagare i MWI-arbeten tar fram riktlinjer för konstruktion av innehåll, checklistor, råd och anvisningar, samt skapar en databas med apparatbeskrivningar som innehållsförfattare kan använda för att anpassa sitt innehåll till speciella apparater. Mer information om detta finns på http://www.w3.org/Mobile/

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/