W3C

World Wide Web Consortium firar 10 år med stil

Cascading Style Sheets har förändrat webbens utseende

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom som översättningar till andra språk)


http://www.w3.org/ -- 19 december 2006 -- Detta år kan World Wide Web Consortium fira att vi under tio års tid haft tillgång till teknologin Cascading Style Sheets (CSS) -- en teknologi som webbkonstruktörer använder för att konstruera attraktiva, kostnadseffektiva och flexibla webbplatser.

"Det som gjorts inom webbdesign visar att användning av CSS bidrar till visuellt smakfullhet, och på samma gång blir det enklare och mer kostnadseffektivt att konstruera webbplatser", Bert Bos, ledare för W3C:s arbete med formattering, och en av de ursprungliga författarna av specifikationen som senare blev CSS level 1, publicerad 17 december 1996.

För att fira detta jubileum (kallat CSS10), inbjuder nu W3C utvecklare att bidraga med sin bästa CSS-design till ett CSS10-galleri. Bert Bos and HÃ¥kon Lie, den andre författaren till den första CSS-beskrivningen, kommer att välja bland bidragen till galleriet baserat på originalitet, nytta och estetik. Vi tar emot förslag fram till december 2007, och publicera nya bidrag i galleriet åtminstone månadsvis. Sänd förslag till <css10@w3.org>.

Dessutom, tack vare insatser från användare, utvecklare och översättare, har W3C nu släppt en ny version av CSS-valideraren i samband med CSS10-firandet.

CSS skiljer uppmärkning från presentation, ´bra för designers och användare

Den framgång CSS har haft beror på den nytta som webbutvecklare får. Den viktigaste fördelen är att CSS erbjuder en rik uppsättning funktionalitet. Med ett enkelt deklarativt beskrivningsspråk kan webdesigners bestämma positionering, marginaler och justering, olika lager, färger, textstil, listnumrering, med mera. Olika naturliga skriftspråk skiljer sig åt vad gäller skrivriktning, fonter, och andra konventioner. CSS stöder en växande mängd typografiska traditioner och har gjort stora framsteg i att visa dokument i många språk.

En anna fördel är återanvändning. Formatmallar kan delas av många webbsidor, vilket gör det lätt att uppdatera en hel webbplats genom att göra en enkel ändring i CSS. Eftersom formatmallar kan cachas, så kan man även få prestandaförbättringar.

CSS erbjuder tillgänglighet på ett flertal olika sätt. Genom att uppmärkning skiljs från formattering, så kan lämplig information levereras till användare men funktionhinder. Designen av CSS ger en bra balans mellan författarbehov och användarbehov, och gör att användare kan tillgodogöra sig fler webbsidor. Formatmallar minskar också behovet att använda HTML-tabeller för att åstadkomma layout, något som skapar problem för handikappade användare som använder tekniska hjäpmedel såsom skärmläsare.

En relaterad fördel med CSS är den underlättar publicering i olika media; samma dokument kan betraktas på olika apparater (från stora färgmonitorer till mobiltelefoner eller skrivare) genom att bara lägga till en lämplig formatmall. Ett verktyg kan kan välja en lämplig formatmall automatiskt (den som formatmallsförfattaren rekommenderar), eller låta användaren välja bland tillgängliga formatmallar den som passar honom/henne bäst.

CSS används vanligtvis för att formattera HTML, och kan även användas för XML-dokument som komplement till W3C's XSL.

CSS3 inriktas på multimedia, och multimodalitet

CSS har olika nivåel och profiler. Vanliga webbläsare stöder typiskt nivåer 1, 2 och 3. Andra program implementerar lämpliga profiler för sin plattform, vilket kan vara mobiltelefon, PDA, television, skrivare, talsyntetisator, och liknande.

CSS nivå 1 definierar egenskaper för fonter, marginaler, färg och andra aspekter på formattering som finns i nästan alla CSS-profiler. Ett tidit exempel på användning av CSS är i det ursprungliga CSS-galleri (skapad när Microsofts Internet Explorer 3 började erbjuda CSS-stöd) W3C har nu i samband med CSS-jubiléet sammanställt mer om CSS-historien.

CSS nivå 2 revision 1 ("CSS 2.1") innehåller hela CSS nivå 1 och erbjuder dessutom absolut positionerade element, automatisk numrering, sidbrytningar, höger-till-vänster-text, m.m.

CSS nivå 3 ("CSS3"), under utveckling, kommer att tillhandahålla mer funktionalitet än tidigare CSS, samtidigt som den ska bli lättare att använda. CSS3 innehåller allt från nivå 2 , och har nya selektorer, rik hypertext, mer variation på kanter och bakgrunder, vertikal text, användarinteraktion (t.ex. formattering av XForms), tal, presentation på multimediaapparater, etc. Mer detaljer ´återfinns i uppdragsbeskrivning för CSS-arbetsgruppen.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/