W3C

W3C:s arbete med e-förvaltning ger stöd åt medborgare

Öppet forum tar fram goda konstruktionsråd om förvaltning, medborgarinflytande

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 eller +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org -- 3 juni 2008 -- Idag startat W3C ett nytt forum för förvaltningar och myndigheter, medborgare, forskare och andra intressenter, för att undersöka hur man bästa kan använda webbteknologier för bra förvaltning och medborgarinflytande.

"Jag uppmuntrar personer från myndigheter att deltaga i detta W3C-arbete, för att webben skall kunna ge medborgare bättre stöd", säger Tim Berners-Lee, ledare för W3C. "Öppna standarder, och speciellt standarder för den semantiska webben, kan sänka förvaltningskostnader, göra det lättare för oberoende myndigheter att samverka, och ge ökad flexibilitet för att svara upp mot förändringsbehov. Genom att publicera sammanlänkad data på webben, så möjliggör man kreativ återanvändning — enskilda användares "mashups" och kommersiella "mashups", som kombinerar data från många källor för ny kraftfull användning. Genom att gå deltaga i detta arbete kan du lära dig goda styrelseformer i e-världen ("eGovernance") och hur man etablerar en plattform baserad på öppna standarder ovanpå existerande verktyg och tjänster".

Detta forum är öppet för alla -- inte bara W3C-medlemmar. W3C välkomnar alla enskilda och organisationer med intresse för e-förvaltning att gå med i denna nya intressegrupp för e-förvaltning (eGovernment Interest Group). Denna grupp är resultatet av flera års arbete av W3C inom detta område, bl.a. två workshops om e-förvaltning år 2007, en i Europa och en i Nordamerika.

Tidig framgång för e-förvaltning, men utmaningar inför dörren

E-förvaltning (eGovernment) står för myndigheters användning av webben och andra informationsteknologier för att interagera med medborgare, mellan myndigheter, och med andra aktörer. Liksom alla andra informationsleverantörer, så har myndigheter insett att det är praktiskt och effektivt att interagera med kunder — medborgare — via Internet, och erbjuder tjänster för inkomstdeklaration på nätet; ansöka om intyg och tillstånd; efterfråga information, och rösta på nätet. Genom att få tillgång till information och tjänster, och ha effektiv och säker interaktion på nätet, så förbättras relationen mellan myndigheter och medborgare.

Dessa resultat visar att det är värdefullt att erbjuda information och tjänster på webben, men det finns stort utrymme för förbättringar. Den vanliga webben har under senare år genomgått en snabb utvecklingen i hur tjänster och information levereras, och detta leder till att användare förväntar sig förbättrad form och interaktion för allt från grundläggande informationstjänter till med avancerade tjänstelösningar, och vill ha bättre samverkan mellan den offentliga sektorn och näringslivet.

Öppna webbstandarder -- kritisk grundsten för bättre offentliga tjänster

Förvaltningar världen runt har dragit fördel av de interoperabla öppna webbstandarder som vuxit fram under senare år, bl.a. standarder från W3C, i områden som XML, semantiska webben, tillgänglighet, internationalisering, och mobilitet. Med dessa standarder kan användare med olika förmågor, och som använder olika typer av apparater, få tillgång till information. Öppna standarder bidrar till framtidssäkring, eftersom data blir användbara långt fram i tiden, vilket ökar värdet av de investeringar som görs för att skapa och insamla data.

Speciellt ger standarder för den semantiska webben stöd för dataaggregering — mashups —, och därmed stöd för samverkan (planerad och ad hoc) mellan myndigheter och med andra aktörer som interagerar med den offentliga sektorn. De semantiska teknologierna ger också stöd för hantering av ansvar, vilket kan bidraga till att minska fel och misstag, och skapa tillit.

Denna nya intressegrupp, som leds av Kevin Novak (American Institute of Architects) och José M. Alonso (W3C/CTIC), kommer att ta fram goda råd och riktlinjer för hur man använder öppna webbstandarder inom e-förvaltning, samt att identifiera och dokumentera de behov som för närvarande inte stöds väl av dagens teknologier. Intressegruppen kommer att arbeta i nära samverkan med andra arbetsgrupper inom W3C och andra internationella organisationer, t.ex. Europeiska kommissionen, OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), OASIS, OAS (Organization of American States), ICA (International Council for Information Technology in Government Administration) och World Bank eDevelopment Thematic Group.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/