W3CISOC

Internet Society styrelse beslutar om donation för att stödja W3C:s ledarskap av den öppna webbplattformen

W3C och ISOC stärker samarbete för att uppmuntra ett välmående Internet-ekosystemWashington, D.C., USA och Genève, Schweiz, och http://www.w3.org/ — 31 januari 2012 — I sitt pågående arbete att understödja ett öppet Internet-ekosystem, har Internet Society idag meddelat att World Wide Web Consortium (W3C) får en donation av en miljon USD. Denna donation, den avslutande delen av det löfte som Internet Society gav 2009 om 2,5 miljoner USD i stöd, bidrar till den fortsatta utvecklingen av W3C som en organisation vilken skapar öppna webbstandarder.

"Den generösa donation som Internet Society har utdelat har möjliggjort omfattande organisationsförändring på W3C", säger Jeff Jaffe, CEO på W3C. "Vi har förstärkt vår affärsmodell och breddat deltagandet, för att accelerera utvecklingen av teknologin för den öppna webbplattform som transformerar näringslivet."

Under 2011 genomförde W3C nya insatser för att nå ut till nya intressenter, genom att skapa nya Community Groups och Business Groups. En W3C Community Group är ett öppet forum, utan avgift för deltagande, där webbutvecklare och andra intressenter kan utveckla specifikationer, ha diskussioner, utveckla testsviter, och nätverka med W3C:s internationella webbintressenter. En W3C Business Group erbjuder ett leverantörsoberoende forum där innovatörer, som vill påverka webbens utveckling i ett kortare perspektiv, kan samverka med andra intressenter med liknande idéer, såväl W3C-medlemmar som andra. Under loppet av bara fyra månader har fler än femtio grupper startat eller föreslagits.

"W3C är ett framstående exempel på den typ av insats som strävar efter öppet deltagande och medverkan av många intressenter i olika roller. Detta är av kritisk betydelse för fortsatt utveckling, tillhandahållande och användning av ett öppet globalt Internet", säger Raúl Echeberría, ordförande i Internet Society Board of Trustees. "Vi ser fram emot fortsatt samarbete mellan W3C och Internet Society, för att ge större tyngd åt våra gemensamma värden genom oberoende röster".

Internet Society och W3C har väl överensstämmande åsikter, och båda organisationerna ger starkt stöd åt den pågående utvecklingen av ett öppet Internet. Internet Society, som i år firar sitt 20-årsjubileum, stöder behoven i den växande globala samfälligheten för Internet, genom att argumentera för offentliga policies som ger öppen tillgång till Internet; underlättar öppen utveckling av standarder och protokoll för Internet; samt organiserar arrangemang och skapar andra möjligheter som bidrar till att sprida information och vidga kontakter mellan berörda människor.

"Vi ser fram emot att utveckla vår relation med W3C, och söka nya möjligheter att samverka i viktiga områden, såsom styrning av Internet", säger Lynn St. Amour, president och CEO på Internet Society. "Det är viktigt att ha starka samarbeten mellan de olika Internet-fokuserade organisationer som utgör Internets ekosystem, för att säkerställa fortsatt utveckling av Internet som en öppen plattform för innovation, ekonomisk tillväxt och sociala framsteg."

Ytterligare information finns på sidan för vanliga frågor och svar om ISOC och W3C.

Om Internet Society

Internet Society är en förtroendeskapande världsomspännande organisation med ledande roll i frågor som policy för Internet, teknologistandarder, och framtida utveckling. Grundad på sin principbaserade vision och substantiella teknologiska grund, arbetar Internet Society tillsammans med sina medlemmar och sina lokalavdelningar ("Chapters") runt världen för att stödja fortsatt utveckling och tillväxt av det öppna Internet, genom dialog med företag, regeringar och andra organisationer i hela världen. Mer information hittas på http://www.internetsociety.org

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakter

För Internet Society
Anya Chambers <chambers@isoc.org>, +1 224-321-0378
För W3C
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447