W3C

Vita Huset stöder teknologin "Spåra inte" från W3Chttp://www.w3.org/ —23 februari 2012— Idag meddelade Vita Huset Consumer Privacy Bill of Rights och stöd för W3C:s teknologi "Spåra inte".

"Som ett svar på önskningar från förvaltning och Federal Trade Commission (FTC), så ställer nu ledande Internetföretag och webbannonsörer upp på att använda "Spåra inte"-teknologin från World Wide Web Consortium i de stora webbläsarna, för att göra det lättare för användare att styra hur de kan spåras på nätet."

W3C skapar konsensus kring global webbteknologi som användare kan utnyttja för att formulera preferenser om hur de vill bli spårade på nätet, och vad som behövs för att dessa preferenser skall respekteras. W3C välkomnar det stöd som amerikanska regeringen ger för arbetet som industri och det civila samhället utför inom W3C, med mål att ge användare meningsfulla alternativ för skydd av personlig integritet och val av vad de godkänner.

"Personlig integritet på webben är en av detta årtiondes viktigaste frågor vad gäller teknik och policy," säger Jeff Jaffe, W3C CEO. "Standarder för konsumenters personliga integritet på nätet bör utvecklas i ett globalt forum, med industri som drivande kraft, och med deltagande av alla typer av intressenter. W3C är ett utmärkt forum för att hantera komplexa utmaningar kring personlig integritet."

Skydd mot spårning ger skydd av användarens personliga integritet

Internet och webben har skapat enorma ekonomiska och sociala nyttovärden. En kombination av olika trender har lyft fram personlig integritet som en viktig utmaning. I april 2011 påbörjade W3C standardiseringsarbete om teknologin "Spåra inte", tillsammans med reklamsektorn, mediautgivare, företrädare för personlig integritet, stora webbläsarleverantörer, lagstiftare, telekomföretag och andra näringslivsaktörer. Detta arbete, som förväntas ge upphov till en webbstandard under 2012, ger ett flertal fördelar jämfört med vad som används idag, bland annat:

Industri- och regulatorisk konsensus genom intressenter i många olika roller

Ett flertal regeringar har tagit initiativ för att skydda sina medborgares personliga integritet på nätet, bl.a. vad gäller spårning på webben. För fjorton månader sedan publicerade US Federal Trade Commission (FTC) en rapport om skydd av personlig integritet, som bl.a. stödde mekanismen "Spåra inte". För åtta månader sedan beskrev europeiska kommissionären Neelie Kroes utmaningen att standardisera "Spåra inte" senast juni 2012. I januari 2012 framträdde kommissionär Kroes och FTC:s ordförande Jon Leibowitz inför ett möte med W3C:s arbetsgrupp för "Spåra inte" och betonade vikten av en lösning för integritetsutmaningen, en lösning som stöds av många olika typer av intressenter.

"W3C:s arbete med personlig integritet på webben drar nytta av att olika industrier, det civila samhället och regulatoriska myndigheter deltar i arbetet," säger Thomas Roessler, som leder W3C:s temaområde "teknologi och samhälle". "Dagens stöd från reklambranschen att använda W3C-teknologi är ett viktigt steg. Vi välkomnar fortsatta bidrag från tekniska experter, policyexperter, regulatoriska myndigheter och andra, till det arbete som W3C:s arbetsgrupp om skydd mot spårning utför vid konstruktionen av Spåra-Inte."

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 340 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkt

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.617.253.2613, eller Karen Myers, +1.617.253.5509.