W3C

W3C breddar deltagande i WWW 2012; stärker intressenters engagemang

Nytt W3C-spår med utbildning breddar diskussioner om den öppna webbplattformenhttp://www.w3.org/ —27 mars 2012— W3C inbjuder utvecklare, affärsintresserade, offentliga sektorn, media, analytiker och andra som deltager i 2012 World Wide Web Conference att komma till det alltmer omfattande W3C-spåret och ta del av information om hur den öppna webbplattformen förändrar industri och samhälle. Bland W3C:s bidrag till detta års konferens — 16-20 april 2012, i Lyons kongresscenter, Frankrike — finns bland annat:

Ett antal representanter från W3C:s stab kommer att finnas på plats för att diskutera HTML5, CSS och andra teknologier i den öppna webbplattformen. Konferensdeltagare kommer även att få information om W3C:s nätbaserade utbildning och hur man deltar i W3C: grupper för specifika intresseområden ("Community Group").

W3C ger er även möjlighet att träffa representanter från det nya franska W3C-kontoret . Det franska kontoret och Inria har ett speciellt bås (nr 54) i utställningen på Lyons kongresscenter. Detta år är utställningen öppen hela konferensveckan. De som inte deltar i konferensen kan ändå, mot en liten avgift, besöka utställningen (se information om registrering ).

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 340 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkt

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447