W3C

W3C identifierar hur webben transformerar området digitala skyltarhttp://www.w3.org/ #8212; 18 juli 2012— W3C annonserar idag ett initiativ för att göra webben till den framtida plattformen för digital skyltning. W3C har publicerat en sammanfattning av viktiga ämnen och användningsfall för hur digital skyltning kan stödjas av webben, liksom en första analys av klyftor som behöver överbryggas för att webben skall bidraga till transformering av industrin för digitala skyltar.

"Ökad användning av digitala skyltar har fått allt större uppmärksamhet som ett sätt att distribuera media till allmänheten," säger Katsuhiko Kawazoe, vice VD, NTT. "För att uppnå ännu kraftigare tillväxt behöver vi minskade kostnader, och den mest effektiva ansatsen är att göra webben till plattformen för framtidens digitala skyltar. Vi på NTT vill förbättra kommunikationen mellan personliga apparater (telefoner, paddor) och brett använda digitala skyltar."

Marknaden för digitala skyltar växer, men saknar interoperabilitet

Digital skyltning handlar om ett spektrum av skärmstorlekar och platser, från idrottsplatser och urbana videoterminaler av alla typer, till skärmar i hissar, skyltfönster, tågstationer och offentliga kiosker med rik interaktivitet. Enligt en undersökning, publicerad av ABI Research i maj 2011, "växer den globala marknaden för digital skyltning, innefattande skärmar, mediaspelare, programvara och installation/underhåll, från 1,3 miljarder USD år 2010 till nästan 4,5 miljarder USD år 2016."

Fastän dessa extrapoleringar är uppmuntrande, så kan interoperabilitetsbrister göra det svårt att utnyttja nya marknadsmöjligheter eller kostnadsreducering. En rapport från ITU-T (publicerad november 2011), framhäver: "det faktum att de flesta tekniska lösningar för digital skyltning är proprietära system lägger hinder i vägen för integration av olika tillämpningar från olika nätverk eller leverantörer. Så länge produkter från olika leverantörer inte interopererar, så är det svårt och kostsamt att bygga och utvidga storskaliga nätverk för digital skyltning."

Industrin identifierar prioriteringar för interoperabilitet

Interoperabilitet betyder att man kan nå fler människor på pler apparater. Av det skälet har redan industrisektorer som mobiltelefoni, television, e-böcker och liknande redan tagit till sig webben, och industrin för digital skyltning är redo att ta samma steg. Och författarna av rapporten från ITU-T diskuterar W3C-standarderna HTML5, CSS och SMIL när de ger en bild av framväxande standarder för digital skyltning.

Nyligen hölls en W3C-workshop ("All Signs Point to the Web,", juni 2012 i Japan) som attraherade aktörer inom digital skyltning för diskussioner om framtida tjänster inom området. Bland annat diskuterades en uppsättning användningsfall, såsom förbindelse mellan skyltar i miljön och personliga apparater. Sådana förbindelser möjliggör platsbaserade realtidstjänster som riktad reklam, innehållsanpassning, och nya möjligheter för socialt nätverkande. Genom diskussioner om reklam, automatförsäljning, förstärkt realitet, olycksinformation, och andra användningsfall, nådde deltagarna fram till identifiering av viktiga ämnen som W3C bör ta hand om:

Fler än 30 företag och organisationer (huvudsakligen från Asien) deltog i workshopen i Chiba, Japan: Accessible Media Inc. (AMI), Canon, Digital Signage Consortium, Ericsson, ETRI, Fraunhofer FOKUS, Fujifilm, Future Web Technology, Hakuhodo DY Media Partners Inc., Hitachi, IAdea, INNES, Intel, JASPA, East Japan Marketing & Communications, Inc., KDDI, Keio University, Ministry of Internal Affiar and Communications of Japan, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Research Institute, Nano Opt Media, NEC, Newphoria, NHK Enterprises, NTT group companies, Opera Software, Panasonic, Panasonic Digital Communications, SMART Communications, Smith-Kettlewell Rehabilitation Engineering Ctr. Toshiba, TTA och Yahoo! Japan.

W3C inbjuder alla att bli medlemmar i affärsområdesgruppen om webbaserad digital skyltning (Web-based Signage Business Group som kommer att genomföra djupare analyser av dessa användningsfall, och föreslå krav på standardisering inom området.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 375 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkt

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447