W3C

Nu öppnar Web Platform Docs

Första släpp av resurser riktade mot utvecklare och designers som använder öppna webbstandarderhttp://www.w3.org/ —8 oktober 2012— I samarbete med Adobe, Facebook, Google, HP, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera och andra intressenter meddelar nu W3C att Web Platform Docs (docs.webplatform.org) öppnar. Denna webbplats drivs av intressenter, och har målet att bli en omfattande och auktoritativ källa för dokumentation som är nyttig för webbutvecklare.

Utvecklare som använder HTML5, CSS och andra teknologier i den öppna webbplattformen, har tidigare varit tvungna att hämta information från ett flertal webbplatser för att kunna förstå hur man använder dessa teknologier på ett sätt som fungerar på olika webbläsare, operativsystem och apparater. Detta kostade tid, och i många fall ökade det utvecklingskostnaderna.

Med Web Platform Docs kan utvecklare nu spara tid och resurser genom att använda en tillförlitlig källa vilken tillhandahåller aktuell information om råd hur man konstruerar för innehåll som kan användas på olika webbläsare och på olika apparater. Här ingår bland annat:

Alla kan bidraga med innehåll till Web Platform Docs. De organisationer som nämndes ovan -- som tillsammans kallas förvaltare (stewards) -- har öppnat denna webbplats med en första samling dokument som ska betraktas som råmaterial som andra nu kan förfina. W3C kommer att fungera som webbplatsens samordnare. I takt med att den öppna webbplattformen utvecklas kommer alla intressegrupper (bland annat innefattande initiala och nya förvaltare) att bidraga till att vidareförädla och förbättra innehållet. Allt material på webbplatsen är fritt tillgängligt och licensierat, för att bidraga till delande och återanvändning.

"De som är webbintressenter -- bland annat leverantörer av webbläsare, tillverkare av utvecklingsverktyg, samt utvecklare och designers vilka arbetar med senaste teknologi -- har omfattande erfarenhet och praktisk kunskap om webben," säger Tim Berners-Lee, W3C:s direktor. "Web Platform Docs är ett ambitiöst projekt, där alla vi som är passionerade för webben kan dela med oss av kunskap och hjälpa varandra."

W3C och förvaltarna ser fram emot att webplatform.org blir en webbplats där man kan samarbeta med utvecklare och designers. De som är intresserade av att bidraga till denna satsning, som förvaltare eller redaktör, kan besöka docs.webplatform.org

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 375 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktpunkt för media

Ian Jacobs <ij@w3.org>

+1 718 260 9447