W3C

W3C:s tillgänglighetsstandard "Web Content Accessibility Guidelines 2.0" är nu formell ISO/IEC-standard15 oktober 2012 — Idag meddelar World Wide Web Consortium (W3C) och Joint Technical Committee JTC 1, Information Technology, som är del i International Organization for Standardization (ISO) och i International Electrotechnical Commission (IEC), att Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nu är formellt antagen som internationell ISO/IEC-standard (ISO/IEC 40500:2012).

"Denna viktiga tillgänglighetsstandard, som redan har bred internationell användning, kan nu dra nytta av det formella erkännandet av de nationella standardiseringsorganen i ISO/IEC ," säger Jeff Jaffe, CEO på W3C. "Detta erkännande kommer att öka konsistent upptag av WCAG 2.0, av myndigheter, näringsliv, och av webben i stort."

"ISO/IEC JTC 1 uppskattar att få ta in denna mycket viktiga tillgänglighetsstandard från W3C, eftersom vi under senare år har sett hur de nationella organen i JTC 1 har ett ökande intresse för tillgänglighet," säger Karen Higginbottom, ordförande i ISO/IEC JTC 1. "Vi förväntar oss även att det erkännande som nu ISO/IEC ger kommer att uppmuntra till större konvergens kring WCAG 2.0, vilket kommer att stärka utveckling av stödjande verktyg och programvara."

Internationell harmonisering av tillgänglighetsstandarder är viktigt för alla

WCAG 2.0 har fastlagts och hänvisats till av myndigheter och organisationer i många länder. Efter att Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter antagits, så har ett ökande antal länder letat efter lösningar till hur de skall leva upp till de åtaganden som de därmed har, vad gäller tillgänglig informationsteknologi för användare med funktionshinder.

"Att ISO/IEC nu stämplat standarden bidrar till att öka användningen av teknologi och riktlinjer från W3C" säger Judy Brewer, ledare för W3C:s arbetsområde webbtillgänglighet. "I vissa länder finns det policies som kräver att nationellt antagna tekniska standarder måste vara ISO/IEC-standarder. Att WCAG 2.0 nu är formellt antagen av JTC 1 kommer att öka användningen, minska fragmenteringen, och ge alla användare mer interoperabilitet på webben."

WCAG 2.0 skickades i oktober 2011 in till ISO/IEC JTC 1 i enlighet med processen för Publicly Available Specifications (PAS). W3C har godkänts av JTC 1 som PAS Submitter sedan november 2010, och är en av nio organisationer som för närvarande har detta godkännande. Mer information om W3C och processen för ISO/IEC JTC1 PAS Submission finns i W3C PAS FAQ och på JTC 1:s webbplats.

WCAG 2.0 är en stabil standard med omfattande understödjande resurser

I egenskap av att vara en ISO/IEC JTC 1-standard kan WCAG 2.0 nu också fås från ISO/IEC, men finns även som en stabil internationell W3C-standard med omfattande resurser i form av hjälpmedel och -resurser. Att JTC 1 nu antagit standarden vare sig förändrar eller ersätter den existerande standarden, som även i fortsättningen kostnadsfritt kan fås från W3C:s webbplats, där även finns ett flertal av W3C-auktoriserade översättningar av WCAG 2.0.

W3C tillhandahåller, förutom WCAG 2.0-standarden, ett antal stödresurser för beslutsfattare, utvecklare och policyskapare, såsom WCAG 2.0 översikt, WCAG 2.0 i korthet, Hur man uppfyller WCAG 2.0: Anpassningsbar snabbhjälp, Tekniker för WCAG 2.0, och Att förstå WCAG 2.0.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 375 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Om arbetsområdet webbtillgänglighet

W3C:s Web Accessibility Initiative (WAI) arbetar med organisationer världen runt för att göra webben mer tillgänglig för användare med funktionshinder och för äldre personer. WAI driver tillgänglighet på webben genom att säkerställa att webbteknologier stöder tillgänglighet; att utveckla råd och riktlinjer för webbinnehåll, webbläsare, mediaspelare och författarverktyg; ta fram resurser som stöder förbättrade utvärderingsverktyg; utveckla resurser för utbildning och informationsspridning; och samverka med sådana arbeten inom forskning och utveckling som kan påverka framtida webbtillgänglighet. WAI stöds till del av U.S. utbildningsdepartements National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR), Europakommissionens Information Society Technologies Programme, HP och IBM. Mer information finns på http://www.w3.org/WAI/

Om JTC 1

Den gemensamma tekniska kommittén under ISO (International Organization for Standardization) och IEC (International Electrotechnical Commission), ISO/IEC JTC 1, "Information technology", är det ställe där grundläggande byggstenar i nya teknologier definieras, och där man lägger grunderna för viktiga IT-infrastrukturer. Med fler än 2400 standarder och relaterade dokument som har utvecklats av fler än 2000 experter från nationella organ från hela världen, kan ISO/IEC JTC 1 skapa innovativa lösningar och beprövade råd för marknaden.

Om ISO

ISO är världens största utvecklare och utgivare av internationella standarder. ISO är ett nätverk av nationella standardiseringsinstitut från 164 länder (juli 2012). Fler än 100 av ISO:s medlemmar kommer från utvecklingsländer. ISO har för närvarande fler än 18600 internationella standarder i sin portfölj. ISO:s arbetsprogram sträcker sig från standarder för traditionella aktiviteter, såsom agrikultur och byggnation, över mekanik, tillverkning och distribution, till transport, medicinsk apparatur, miljö, säkerhet, informations- och kommunikationsteknologi, till standarder för god verksamhet och för tjänster.

Om IEC

IEC (International Electrotechnical Commission) är världens ledande organisation som förbereder och ger ut internationella standarder för alla elektriska, elektroniska och likartade teknologier – sammantaget kallat "elektroteknologi". IEC:s internationella standarder täcker ett brett spektrum av teknologier, från kraftgenerering, transmission och distribution till apparater i hemmen, kontorsutrustning, halvledare, fiberoptik, batterier, nanoteknologier, konverterare för solenergi och havsenergi, för att nämna några exempel. Varhelst hu hittar elektricitet och elektronik så hittar du IEC, som arbetar med att stödja säkerhet och prestanda, miljö, elektrisk energieffektivitet och förnyelsebar energi. IEC förvaltar även Conformity Assessment Systems som intygar att utrustning, system och komponenter uppfyller internationella standarder. www.iec.ch

Kontaktpunkter för media

Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447

Roger Frost <frost@iso.org>