W3C

HTML5:s definition fullbordad; W3C fokuserar på interoperabilitetstester och effektivitet

Första utkast av HTML 5.1 ger en bild av nästa omgång av standardisering17 december 2012 — Idag publicerar World Wide Web Consortium (W3C) den fullständiga definitionen av HTML5 och specifikationen av Canvas 2D. Även om de ännu inte är W3C-standarder, har dessa specifikationer nu sin fulla funktionalitet, vilket betyder att näringsliv och utvecklare nu kan planera för och implementera mot ett stabilt mål. HTML5 är en hörnsten i den öppna webbplattformen, som är en komplett utvecklingsmiljö för tillämpningar på alla plattformar, och som ger tillgång till apparatens olika funktionella delar; video och animering; grafik; formatering; typografi och andra verktyg för digital publicering; omfattande nätverksförmåga; med mera.

"Ju mer webbteknologi kan användas, desto mera kräver våra intressenter en stabil standard ," säger W3C:s CEO Jeff Jaffe. "Från och med idag vet näringslivet hur de kan använda HTML5 under kommande år, och vad deras kunder kommer att kräva. På samma sätt kan utvecklare nu se vilka kunskapsområden de behöver förkovra sig i, för att kunna skapa innehåll för smarta telefoner, e-böcker, digitala skyltar, och apparater som vi ännu inte har en aning om."

W3C har idag även meddelat att första utkast av HTML 5.1 och Canvas 2D, Level 2, en tidig glimt av vad nästa omgång av standardisering kan innehålla. W3C:s intressenter fortsätter att förbättra existerande HTML-funktionaliteter och utveckla nya, bland annat utvidgningar som skall komplettera inbyggd tillgänglighet i HTML5, reaktiva bilder, och adaptiv strömning.

Från tidig implementering till bred interoperabilitet för HTML5 under 2014

Senaste framstegen i teknologi och en livaktig webbläsarmarknad har utgjort en källa för avsevärd innovation, som till stor del nu blivit inkorporerat i HTML5 och relaterade teknologier. I en nyligen gjord undersökning, utförd av Kendo, om användargränssnitt, där fler än 4000 utvecklare tillfrågats, har 63 procent angett att de nu "aktivt utvecklar med HTML5." Men samma undersökning visar också att "webbläsarfragmentering" fortfarande är ett bekymmer för utvecklare, eftersom det ökar kostnader och komplexitet för att använda en teknologi.

För att minska webbläsarfragmentering och utvidga implementationer till den fulla uppsättningen verktyg som konsumerar och producerar HTML, har nu W3C initierat den fas av W3C-standardisering som inriktas på interoperabilitet och testning (kallad "Candidate Recommendation").

Under denna fas kommer W3C:s arbetsgrupp för HTML genomföra ett antal aktiviteter för att säkerställa att specifikationerna kan implementeras på ett kompatibelt sätt i webbläsare, författarverktyg, e-post-klienter, servers, innehållsförvaltningssystem och andra webbverktyg. Gruppen kommer att analysera dagens HTML5-implementationer, fastställa prioriteter för utveckling av tester, och arbeta tillsammans med webbintressenter för att utveckla sådana tester. Arbetsgruppen för HTML har planerat att denna implementeringsfas kommer att sträcka sig till mitten av 2014, och därefter förväntar sig W3C att publicera den slutgiltiga HTML5-standarden, som kommer att tillhandahållas avgiftsfritt till utvecklare i enlighet med W3C:s patentpolicy.

Arbetsgruppen för HTML är inte ensamma om att arbeta för att HTML5 och den bredare öppna webbplattformen skall bli en framgång. Till exempel håller Web Performance Working Group — som idag publicerade två webbstandarder (W3C Recommendations) om hur man kan få tillgång till prestandamått — på att ta fram teknologier för att mäta och förbättra prestanda hos webbtillämpningar; de har nyligen annonserat insikter från en workshop i november. Intressegruppen för webben och TV, och intressentgruppen för mobila webben har prioriterat testning som ett sätt att stödja användning på en växande uppsättning apparater.

Med tack till...

Många personer från W3C:s medlemmar, från staben, och från den stora gruppen av granskare, har bidragit till de specifikationer som publiceras idag.

W3C är tacksamt för det arbete som Ian Hickson (Google) bidragit med, i egenskap att ha varit redaktör för HTML5-specifikationen under praktiskt taget hela detta arbete.

W3C tackar även för det fortsatta ledarskap som utövats av ordförandena i arbetsgruppen för HTML: Paul Cotton (Microsoft), Sam Ruby (IBM) och Maciej Stachowiak (Apple). Tack ges även till dagens redaktörer som kommer att vägleda specifikationen fram till webbstandard (W3C Recommendation).

Sist, men inte minst, tackas även alla de organisationer och individer som deltagit i arbetsgruppen för HTML, och som investerat omfattande tid och energi, och för deras engagemang i arbetet.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Den öppna webbplattformen är ett viktigt fokus i dagens arbete. Fler än 375 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Presskontakt

Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447

Stöduttalanden från W3C-medlemmar

ACCESS

ACCESS is pleased to see this HTML5 Candidate Recommendation. We think HTML5 is useful as a single approach to connect servers and all client devices.

These are not only for Cloud, PC and Smart Phone but also for Embedded Devices without any plugins. We implemented HTML5 technologies to various embedded devices, and started a lot of services by it. Furthermore, there will be many enhanced technologies defined in WGs, these will be equipped on them, too, to realize leading-edge services. ACCESS commits to continue to support W3C activities and to contribute to the industry by Web Technologies.

Kunihiro Ishiguro, Chief Technology Officer, ACCESS CO., LTD.

Accessibility Foundation

Accessibility Foundation is excited about the complete definition of HTML5 and Canvas 2D specifications. This stable format of HTML5 offers great possibilities for improving accessibility of web and mobile web applications, digital signs, ebooks and devices not yet known for people with disabilities. We are very enthusiastic about the HTML5 possibilities for improving web accessibility of video. We applaud the great work done sofar by the experts involved in this work and trust that accessibility for people with disabilities will remain a cornerstone of the work to be done in the near future.

Eric Velleman, Advisory Committee Representative, Accessibility Foundation (Netherlands)

Adobe

The completion of the HTML5 and Canvas specifications is an important milestone for developers and designers as it provides a common foundation for browsers and other implementations. Web standards are central to Adobe's Edge Tools & Services for authoring rich interactive web media and animations, helping us deliver a more predictable and reliable user experience for anyone creating content and applications for the modern web. We congratulate the working group for their efforts in advancing both specifications.

Danny Winokur, Vice President and General Manager, Adobe Interactive Development

Bistri

With HTML 5.0, developers can now easily create multimedia web sites and manipulate contents like video, audio and images without plugins. This standard will improve the user experience and will simplify the developer's work.

Emmanuel Venisse, CTO, Bistri

Cocomore

As an agency for integrated communication, Cocomore is keen on innovative standardized technology. The broad interoperability of HTML5 facilitates our web developments especially for mobile apps. We are proud to contribute our expertise to W3C. We are proud of being part of this international leading-edge web community.

Dr. Hans-Ulrich von Freyberg, CEO, Cocomore AG

DFKI

DFKI congratulates W3C to the stabilization of HTML5. HTML5 is the major, now solid building block for creating the open web platform of the future, to be used by everybody, on all devices and within all mobile platforms. It will transform all parts of our live. Using HTML5 as a basis, DFKI is excited to contribute to emerging areas like Web and automotive, the Web of things and services, 3D internet and the multilingual Web. HTML5 will transform daily life in cities and bring industry to the next stage industry 4.0. We are also looking forward to the next steps for the open web platform, addressing crucial areas like security, mobile payment and personalization.

Reinhard Karger, Corporate Spokesperson, DFKI

Ebay / PayPal

With the advent of HTML 5, Web developers are now free to create Web pages and applications that truly delight users. PayPal’s experience using HTML 5 on our sites has allowed us to provide a stronger experience for our customers with more flexibility than ever before." said Daniel Austin, Principal Architect at PayPal, a long-time member of the HTML working group and one of the authors of the previous HTML specification. "We welcome this next step in the evolution of HTML and look forward to participating in making the Web smarter, safer, and faster for everyone.

Dr. Daniel Austin, Principal Architect, PayPal, Inc.

Facebook

HTML5 plays a fundamental role in making Facebook accessible to the more than one billion people who use our products. Building with the latest web technologies is how we are able to make our experience available across more than 7,000 devices. Today's announcement is an important milestone for the Open Web Platform. Facebook is proud to contribute to this effort through involvement in initiatives like the Coremob Community Group.

Tobie Langel, W3C Advisory Committee Representative, Facebook

Innovimax

HTML5 is now a important part of the Web. But more than that it is also a important part of Digital Publishing in ePub 3.0. We are looking forward to see the impact of the HTML5 and its ecosystem on all devices!

Mohamed ZERGAOUI, CTO, Innovimax

HTML5 est désormais une part capitale du Web. Mais c'est aussi une part primordiale du Livre Numérique dans ePub 3.0. Nous sommes impatients de voir l'impact de HTML5 et de son écosystème sur les tous les supports !

Mohamed ZERGAOUI, Responsable Stratégie Numérique, Innovimax

Intel

This release is a milestone for the evolution of HTML5. The work done by W3C helps avoid fragmentation while stimulating innovation and creating new opportunities for developers. This can lead to exciting new experiences for consumers across a range of mobile devices. As a contributing member to W3C Working Groups, steward of webplatform.org, and leading participant in open source development, Intel enthusiastically supports the publication of the complete definition of the HTML5 and Canvas 2D specifications and we look forward to our continued contributions.

Imad Sousou, director, Open Source Technology Center, Intel Corporation

IWA/HWG

As global leader association of Web professional we are really excited about the HTML5 Candidate Rec because this will help our members to have a most stable guideline for the development of innovative and responsive web sites and web applications. We was recently involved in HTML5 tour and we found that there is a lot of interest in a stable version of this specification, expecially for members that develop web sites for private and public companies. We will support the specification, with also education and outreach for members, and we hope that will be easly implemented by user agent vendors with full accessibility support for people with disabilities.

Roberto Scano, W3C Advisory Committee Representative, International Webmasters Association (IWA/HWG)

Joshfire

HTML5 unleashes the power of the Web on all sorts of devices and connected objects. Joshfire uses HTML5 and related Web standards throughout its application Factory to create innovative cross-device user experiences. As such, Joshfire is proud to support W3C and welcomes the publication of HTML5 as a Candidate Recommendation.

Michel Levy-Provencal, CEO, Joshfire

KDDI

With the spread of smartphones, we consider HTML5 as the most promising application platform standards for realization of OS-independent services. However, the unique advantage of HTML5, which the other application platforms including OSs do not have, is cooperation and dispersability. This will become the driving force of the evolution of the future information system by promoting utilization of diverse services and devices. KDDI also offers a variety of smartphones to consumers. Through these terminals, we have already taken on a role to provide an HTML5 platform to the public.

Satoru Takagi, KDDI CORPORATION

Lawrence Berkeley National Laboratory

HTML was born of the scientific community, and its importance to worldwide communication both within that community and to its myriad stakeholders is tremendous. As HTML5 and the Open Web Platform mature, Lawrence Berkeley National Laboratory sees new opportunities for facilitating open scientific collaboration, communicating discoveries, expanding the use of scientific computing, and bringing our tradition of teamwork to bear on the problems that challenge our world.

Annette Greiner, W3C Advisory Committee Representative, Lawrence Berkeley National Laboratory

Microsoft

Microsoft is proud to have participated in the hard work that has made HTML5 and Canvas 2D Candidate Recommendations, and congratulates W3C on reaching this important milestone. We look forward to working with the Web community to finalize these as W3C Recommendations. Several Microsoft products have implemented these emerging open Web standards to bring interoperability and maximum reach across multiple devices. We're confident that HTML5 and Canvas 2D are ready for wide adoption, and glad that the industry shares our enthusiasm for HTML5.1 that will soon support better graphics and streaming media in an open way.

Jean Paoli, President, Microsoft Open Technologies, Inc.

MoboTap / Dolphin

Dolphin is proud to be part of the Coremob Working Group and contribute to the future of web standards. The completion of HTML5 Open Web Standards is essential and a big milestone for a much stronger future of mobile web. We are committed to continue our support and excited to make the mobile web more open for both developers and users.

Yongzhi Yang, CEO, MoboTap (maker of Dolphin Browser)

Newphoria Corporation

HTML5 will increasingly become crucial for IT industry. This advance (becoming CR) will accelerate expansion of use of web technologies in various industries. We are engaged in web-based signage. We hope that HTML5 will be used much more widely in signage industry.

Futomi Hatano, CTO, Newphoria Corporation

NTT Communications

It is great news that HTML5 has reached CR status. It means almost all modern browsers will support HTML5 features themselves. This will not only drive the movement of developing Web services based on HTML5, but also lots of tools for HTML5 based site will also be deployed in the market. Of course, this is the not the last step toward the goal of building an Open Web Platform, but this is an important step.

Kensaku Komatsu, Research Engineer, NTT Communications

Opera Software

In 2003, when Opera started the spec that's now called HTML5, we dreamed that the Web would be the ubiquitous platform instead of the fragmented place it was then. Thanks to close co-operation with many others - some of whom are competitors - W3C is cementing the role of free, interoperable open standards at the heart of the world's communications network. Vive le Web.

Lars Erik Bolstad, VP Core Technology, Opera Software

Profium

HTML5 represents to our customers the next stable cross-platform technology for interactive applications which we will support in our applications. Profium would like to thank those in and outside of W3C who have contributed to the effort so far and paved the way for the future Web.

Janne Saarela, CEO, Profium

Rakuten

The goal Rakuten has always pursued is to empower people using our service, all over the world. Thanks to HTML5, we can achieve this goal by creating device agnostic desktop and mobile web experiences that are more intuitive and user friendly. From a development perspective, HTML5 also provides a great opportunity to lower the costs, and speed up time-to-market. We can concentrate on people, what they want to do, and not on the device they are using. HTML5 makes it possible.

Ishikawa Tomoya, Executive Officer, Rakuten Inc.

Research in Motion (RIM)

The BlackBerry platform continues to be a leader in support of web standards and implementation of those standards. With a browser built in HTML5 and one of the most robust HTML5 tool kits for developers in the mobile space, web technologies are clearly fundamental to BlackBerry 10. RIM is very pleased to see HTML5 advance to Candidate Recommendation (CR) status at W3C, an important milestone for the entire HTML5 eco-system. Congratulations W3C and to all those involved in reaching this very important milestone.

George Staikos, Vice President - Web Technologies, Research In Motion (RIM)

Sencha

Sencha have been helping its community of two million developers take advantage of HTML5 features as they emerge in modern browsers via our tools and frameworks. We're extremely pleased to see HTML5 standardization proceed at such a rapid pace. For developers that want a standards-based long-lived platform, we believe that you simply can't do better than rely on the web for your platform.

Michael Mullany, CEO, Sencha

Tomo-Digi

Thanks to W3C HTML Working Group members, public contributors, and the W3C team for the effort necessary to move HTML5.0 and Canvas 2D into Candidate Recommendations. For the past few years, HTML5 has been central in the development of Tomo-Digi solutions for next-generation TV in Asian countries. The new candidate recommendations will accelerate the deployment of HTML5 in broadcasting and among TV devices and revolutionize the media market with the power of the Open Web Platform.

Yosuke Funahashi, Board Director, Tomo-Digi Corporation

Touch5Mobile

At Touch5Mobile (T5M) innovation drives our passion and the nexus of our passion is HTML5. T5M is 100% committed to HTML5 innovation and has been since its inception. Our team is fully committed to contributing best practices and new findings that will help shape HTML5 standardization. With the advances in HTML5 we are able to develop familiar app-like experiences cross-platform hybrid apps for retailers and their customers more cost effectively than native apps.

Scotty Moore, Founder Touch5Mobile

Zynga

At Zynga, we couldn't be more excited about the bright future of HTML5 and its media-related connected specifications such as Canvas, Web Audio and responsive images. HTML5 promises the potential to bring instantly enjoyable fun experiences to more people than ever before. Today marks an important milestone in making HTML5 a general-purpose technology, including games. Games have almost aways been a deciding factor for the success of a platform, and we look forward to continue to work with the W3C on making the open web a better place for games.

Paul Bakaus, W3C Advisory Committee Representative, Zynga