W3C

W3C skapar initiativ för betalningar på webben

Möjlighet för näringslivet att minska bedrägerier, förbättra användbarhet, och uppmuntra innovation15 oktober 2014 -- World Wide Web Consortium (W3C) annonserar idag ett nytt initiativ inriktat på smidig integration av betalningar i den öppna webbplattformen. W3C uppmanar alla intressenter från näringslivet -- banker, kreditkortsföretag, operatörer av mobila nätverk, leverantörer av betalningslösningar, teknikföretag, återförsäljare och innehållsskapare -- att gå med i den nya intressegruppen för betalningar på webben (Web Payments Interest Group), och dra nytta av den unika förmåga webben har att överbrygga variationer mellan olika ekosystem och att nå användare överallt och på alla typer av apparater. Resultatet av arbetet kommer att vara nya affärsmöjligheter, förbättrad användarupplevelse vid transaktioner på nätet, minskad omfattning av bedrägerier, och ökad interoperabilitet mellan traditionella lösningar och framtida innovationer inom betalningsområdet.

”Amerikanska Federal Reserve arbetar med olika partners och organisationer för att förbättra betalsystem, så att de blir säkrare, snabbare, mer effektiva och tillgängliga för alla,” säger Claudia Swendseid, Senior Vice PresidentFederal Reserve Bank i Minneapolis. ”Vi är glada att W3C tar ett initiativ i detta område, och ser fram emot att deltaga i den nya Web Payments Interest Group.”

Stora utmaningar, men en stor möjlighet för global e-handel

E-handel har bred användning och förutspås nå en omsättning på 1,471 biljoner USD detta år, en ökning med nästan 20% jämfört med förra året. Enligt Forrester research kommer en tredjedel av dessa transaktioner att ske på mobila apparater. Och ändå kvarstår ett antal hinder för ännu starkare tillväxt på dessa apparater.

Det första hindret är användbarhet. Människor som köper på nätet lägger varor i sin kundvagn, men väldigt ofta fullbordas inte köpen. Små skärmar och små tangentbord, i kombination med kravet att skapa ett konto och dela med sig av personlig information med okända försäljare, det är några av skälen till att i genomsnitt avbrytes 97% av köpen som sker på mobila apparater .

Ett andra skäl är risken för bedrägeri. Vi har alla hört talas om omfattande stölder av kontonummer för kreditkort, och det visar såväl att det finns brister i dagens sätt att hantera känslig information, som att detta skapar stora kostnader. Omfattningen av bedrägerier i transaktioner där man inte visar sitt fysiska kontokort (t.ex. vad som är vanligt vid transaktioner på webbplatser) är tio gånger större än när de fysiska korten används. Dessa risker måste hanteras om näthandel skall blomstra.

”Idag har stöld av betalningsinformation blivit det största bekymret som näthandelskunder har,” säger Michel Leger, Ingenico Group. ”Genom att samla alla intressenter i denna intressegrupp så uppstår stora möjligheter att skapa öppna standarder vilka kommer att minimera bedrägeri på nätet, öka kundernas säkerhet, och förbättra upplevelsen vid näthandel. Genom att arbeta tillsammans med detta problemområde får vi en möjlighet att lösa det på rätt sätt.”

Eftersom webben är så brett åtkomlig så kan starkare stöd för nätbetalningar inte bara förbättra användbarhet och reducera bedrägeririsken, utan även skapa nya möjligheter för handel och för konsumenter inom områden som kupong- och kundprogram, liksom för s.k. kryptovalutor (digitala valutor). Med mobila tillämpningar kan webben även göra handel i fysiska butiker mer säker och smidig. Vi ser att innovation sker inom mobila betalningssystem, men frånvaron av standarder gör det svårt att anpassa till nya betalningssätt (t.ex. kryptovalutor) och till nya betalningsleverantörer. Fragmenterade regelverk skapar ytterligare problem i betalningssfären.

Integrera betalningar i den öppna webbplattformen

För att fördjupa förståelse av dessa utmaningar, och kunna integrera lösningar i den öppna webbplattformen, har W3C startat Web Payments Interest Group, med Erik Anderson (Bloomberg) och David Ezell (Association for Convenience & Fuel Retailing) som ordföranden.

Globala intressenter från alla delar av näringslivet kommer att identifiera användningsfall och scenarier, inom områden som nätbetalningar, betalningar utan att vara uppkopplad, regleringars påverkan på teknologi, internationella småbeloppsbetalningar, betalningar av räkningar, och återkommande betalningar. Gruppen ska analysera de klyftor som idag finns inom webbteknologin avseende användbarhet, säkerhet och personlig integritet, och kommer att rekommendera vilken typ av arbete som behöver göras för att överbrygga klyftorna. Eftersom lyckosam integration av betalningar i webben kräver omfattande samarbete, så kommer intressegruppen att även samverka med andra organisationer inom betalningsområdet, vilka använder webbteknologier, för att bidra till ensning och interoperabilitet på en global nivå.

Intressegruppen kommer initialt att fokusera på digitala plånböcker, som många inom näringslivet anser vara ett effektivt sätt att minska bedrägerier och förbättra personlig integritet, genom att användare endast delar med sig av känslig information till betalningstjänster och inte direkt med säljare av varor och tjänster. Dessutom kan plånböcker förenkla transaktioner genomförda på mobila apparater, och göra det enklare att integrera nya betalningslösningar. För att lyckas med detta måste alla deltagare i en transaktion komma överens om vilket system för plånböcker de skall använda, men dagens system kan inte uppvisa den nivå av interoperabilitet som krävs för att lösningar skall anammas i stor skala. Bristen på standarder för hantering av betalningar gör det svårt att implementera plånböcker och att kunna dra nytta av att processerna automatiseras. Intressegruppen har inte fått i uppdrag att själva ta fram nya betalningsmetoder, men den kommer att skapa ett ramverk för säkerställande av att webbtillämpningar kan samverka på ett standardiserat sätt med alla dagens och morgondagens betalningsmetoder. Användningsfall från den mobila världen har en viktig roll i detta arbete, men ramverket kommer att innefatta alla typer av apparater som människor använder för nätbetalningar.

Den nya intressegruppen kommer att vara central för W3C:s arbete med betalningar på webben, men diskussioner har skett, och kommer att fortsätta, med ett flertal andra arbeten inom W3C, bland annat:

Läs mer om W3C:s arbete inom betalningar på webben, delvis stödd av Europeiska Unionen genom projektet HTML5Apps.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan och Beihangs Universitet i Kina, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontaktperson för media

Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447

Stöduttalanden från W3C-medlemmar

Bloomberg

Vi har kommit in i en tid av förändring inom området betalningsteknologier, eftersom det nu finns tidigare inte insedda möjligheter att skapa friktionsfria och gränslösa transaktioner. Genom att anpassa existerande betalningsstandarder, liksom gamla och nya teknologier, att fungera i webbläsare, så kommer vi att kunna koppla upp mer än en miljard användare till ”pengarnas Internet”. Vi måste arbeta tillsammans för att uppnå detta mål och åstadkomma förbättringar för alla. Bloomberg är stolt över att stödja detta arbete.

Justin Erenkrantz, chef för beräkningsarkitektur vid Bloomberg

Gemalto

Vi är glada över att få stödja W3C:s initiativ i detta område, eftersom detta kommer att stärka och underlätta nätbaserade digitala betalningar, genom att erbjuda smidig och säker integration av betalningsfunktionalitet i webbhandlarnas portaler. Våra lösningar omfattar mobila betalningar, mobila banktransaktioner och mobila identiteter, över en omfattande uppsättning av apparater och ramverk för säkerhet.

Philippe Cabos - produktchef - Mobile Wallet & Secure Applications vid Gemalto

GRIN Technologies

Den exponentiella tillväxten i betalningar på nätet överskuggas enbart av tillväxten i uppkopplade apparater. GRIN Technologies, Inc, the Connected Life Company, gläds åt att deltaga i arbetet på W3C med att ta fram kommande standarder för betalning på webben, och ser fram emot att arbeta med andra för att skapa framtidens digitala plånbok. Vi inser de utmaningar vi står inför, och välkomnar möjligheten att deltaga i utvecklingen av ett friskt, säkert ekosystem för betalningar, vilket kommer att möjliggöra att vi alla kommer att kunna göra mer på nätet.

Daniel Austin, VD & grundare, GRIN Technologies, Inc.

Ingenico Group

Betalningar handlar främst om säkerhet, generalitet och -- i allt större utsträckning -- att kunna fungera över många kanaler: i butiken, på nätet, mobilt. Vårt nya operativsystem är den plats där säkerhet och en öppen värld möts. Webbaserade teknologier är grunden för morgondagens ekosystem för betalningar, som gör det möjligt för konsumenter att få en smidig, öppen och samtidigt säker upplevelse vid näthandel. Vi ser fram emot att deltaga aktivt i den nya intressegruppen för betalningar på webben, och kunna bygga på vår 30 år långa erfarenhet av betalningstjänster.

Michel Leger, Executive Vice President Global Sales, Strategy and Marketing

NACS

”W3C har en kritisk roll i att definiera hur handel sker i framtiden - såväl på nätet som mobilt,” säger Gray Taylor, direktör på PCATS, Petroleum Convenience Alliance for Technology Standards, och konsult i betalningsfrågor för National Association of Convenience Stores (NACS). ”Att mobil handel är viktigt för våra medlemmar gör det viktigt för oss att stödja de insatser som W3C gör inom området betalningar, och vi kommer att fortsätta stödja detta. Workshopen om nätbetalningar var ett framstående exempel på hur W3C kan använda sitt välkända varumärke för att dra samman tänkare inom näringslivet för att lösa svåra problem på webben, och skapandet av den nya intressegruppen för betalningar på webben är viktigt för att driva detta vidare. Den policy W3C har angående immaterialrätt, och dess fokus på öppna och transparenta standarder, kommer att leda till att kunder erbjuds en funktionellt rik och konsistent användarupplevelse i takt med att mobil handel växer till, och vi på PATS och NACS är entusiastiska för att kunna fortsätta vårt deltagande i detta viktiga arbete.”

Gray Taylor, direktör på PCATS, Petroleum Convenience Alliance for Technology Standards och konsult om betalningar åt National Association of Convenience Stores (NACS)

Rabobank

Vi på Rabobank är innovatörer inom betalningsindustrin, och är därför väl insatta i kundkraven på betalningar över webben. Om standarder tas fram drivet enbart av kundperspektivet, enbart av försäljarperspektivet eller enbart av teknologiperspektivet, så skulle dessa standarder sakna många av de ingredienser som krävs för att uppnå global framgång i alla världens kundsegment och tjänsteleverantörer. Därför är det viktigt för Rabobank, liksom för andra banker, att deltaga i detta W3C-arbete från dess start.

Evert Fekkes, Business Information Manager, Rabobank Nederland

Yandex

Vi samlade andra stora aktörer i den ryska betalningssektorn för att diskutera idén med den framtida standard som W3C ska börja utveckla, och vi fick många positiva reaktioner. Det är viktigt för näringslivet att sträva mot en ensad uppsättning regler, eftersom aktörer slösar mycket resurser varje gång de vill integrera med nya betalningslösningar. Att det inte finns industriella standarder är även ett hinder i att dra igång arbeten riktad mot verkligt gränsöverskridande lösningar. En ensad standard för nätbetalningar bidrar till att reducera bedrägeririsker, att minska den tid och de resurser som nu slösas på teknisk integration, att skapa en grundval för helt nya produkter, och att få betalning på nätet att bli lika enkelt som att skicka och ta emot e-post, tack vare ”mailto”

Evgeny Vinogradov, Head of Analytic Services vid Yandex.Money