W3C

W3C och fordonsindustrin börjar arbete med webbstandarder för den uppkopplade bilen3 februari 2015 — Grundat på ökad kundefterfrågan för data och tjänster i den uppkopplade bilen, startar nu W3C ett nytt samarbete med fordonsindustrin för att erbjuda förare och passagerare en rik webbupplevelse. Dessa insatser fokuserar initialt på ge tillämpningsleverantörer standardiserade och mer säkra sätt att få tillgång till fordonsdata.

”Fordonsägare vill få tillgång till webben och bli informerade i realtid om sina fordon och världen utanför fordonet, bland annat innefattande väderdata, trafikdata, och parkeringsinformation,” säger Jeff Jaffe, W3C CEO. ”De vill även ha en smidig integration med sina mobila apparater. Ingen annan plattform kan matcha webbens förmåga att överbrygga den variationsrika data som kommer från bilen, från användarens apparater, från webben, och från Sakernas Internet. Men vi måste öppna upp för webbaccess på ett sätt som inte äventyrar fysisk säkerhet, och att ge säker tillgång till data på ett sätt som tar hänsyn till användarens preferenser vad gäller personlig integritet. Fordonsindustrins stöd för detta nya initiativ är en stark signal att den öppna webbplattformen kommer att göra åkupplevelsen mer säker och underhållande.”

I februari 2013 påbörjades arbete på W3C, med deltagande från fordonsindustrin, kretstillverkare, webbläsarleverantörer och mobiloperatörer, för att ta fram utkast av specifikationer kring fordonsdata, såsom fordonsidentitet, acceleration och hastighet, däcktryck, batterikraft, och personaliseringsinformation, som sätesinställningar och klimatanläggningar. Dagens nya Automotive Working Group har uppdraget att förädla dessa specifikationsutkast till fullständiga webbstandarder.

”Nätuppkoppling transformerar fordonsindustrin,” säger Matt Jones, chef för Future Infotainment vid Jaguar Land Rover. ”Vi tror att webben är det mest framtidssäkrade alternativet för att kunna hålla jämna steg med föränderliga kundkrav och teknologiutveckling, liksom för att hantera utmaningar såsom trådlösa uppdateringar och avancerad diagnostik. Om vi använder webbteknologier i bilen, så kommer vi att drastiskt minska ledtiden för leverans av appar i bilen, och möjliggöra ökad innovation från existerande utvecklingsgrupper.”

Ett flertal ledande fordonsindustrier deltog i den Automotive and Web Platform Business Group som skapade utkasten till specifikationer om fordonsdata, bland annat BSQUARE, BlackBerry, Continental, Ford, General Motors, GENIVI Alliance, German Research Center for Artificial Intelligence (KI) Gmbh, Harman, iHeartMedia, Intel, JEITA, Jaguar Land Rover, Japan Automobile Research Institute, KDDI, LG Electronics, Mitsubishi, Neusoft, Nokia, OpenCar, Orange, Pandora Media, Porsche, Samsung, Telenor, TotalFinaElf, Verisign, Visteon, Vodafone och Volkswagen.

”Medlemmar i GENIVI Alliance representerar ett brett intresseområde inom fordonsindustrin, bland annat ledande OEM, OSV, mellanprogramvara, hårdvara, tjänsteleverantörer och kretstillverkare,” säger Philippe Gicquel, GENIVI President. ”Vad de har gemensamt är ett intresse att skapa brett upptag av den öppna plattformen som bas för information och underhållning i bilen. Vi stöder uppstarten av detta nya standardiseringsarbete inom W3C, något som kommer att sporra innovation inom vår industrisektor, och som kommer att göra det lättare att föra dessa innovationer till marknaden.”

”W3C har, genom affärsområdesgruppen för fordon, skapat ett utmärkt forum med olika typer av intressenter, där traditionella fordonsindustrier som OEMs, kan öppet samarbeta med teknik- och innehållsföretag — som vanligen inte upplevs som del av fordonsindustrin — och alla kan arbeta tillsammans med användningsfall, krav och utkast till specifikationer,” säger Paul Boyes, Director of Telematics & Standards, OpenCar, och ordförande i både affärsområdesgruppen och i arbetsgruppen. ”I och med att arbetsgruppen nu skapats, så kommer det tidigare samarbetet att fortsätta, nu med målet att ta fram standarder vilka jämnar vägen för snabb innovation i den uppkopplade bilen, och detta kan hela industrisektorn dra nytta av.”

Parallellt med standardiseringsarbetet kommer nu affärsområdesgruppen för automotive och webbplattform att börja utveckla krav inom ett antal nya områden, bland annat mediaspelare och talstyrda gränssnitt.

”W3C står för ett brett intresseområde inom den uppkopplade bilen, där intressenter är fordonstillverkare och andra inom ett bredare ekosystem runt bilen,” säger Roger C. Lanctot, vicedirektör vid Global Automotive Practice inom Strategy Analytics. ”Det finns ingen dold agenda, bara ett genuint intresse i att skapa en plattform för lansering och förbättring av den uppkopplade bilen. Och eftersom detta i allt ökande grad kommer att inkludera uppkoppling mellan fordon, fotgängare, apparater och infrastruktur, så kommer W3C:s arbete att snabba upp framtagningen av en uppsjö IoT-baserade tillämpningar och upplevelser.”

I februari 2015 startade W3C även nytt arbete inom Web of Things, för att accelerera utvecklingen av öppna marknader för produkter och tjänster baserade på taggar, sensorer och andra apparater, liksom med data på webben.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Ett viktigt fokus för dagens arbete är den öppna webbplattformen. Fler än 390 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, Beihang University i Kina, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Mediakontakt

För W3C, Ian Jacobs: <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447