W3C

Presentationsmaterial: Standarder och Open Source


Dataföreningen Sverige logo

Titel:
Standarder och Open Source
Presentatör:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret
Kontext:
presentation på DFS - Södra kretsen - seminarium - Open Source
Datum:
2008-12-04 (eller 03?)
Tid:
17:30 -- 20:00
Plats:
Malmö
Sammanfattning:

Open source har blivit alltmer uppmärksammat i bredare kretsar inom IT-världen, såväl av teknikleverantörer som av teknikanvändare. En faktor som bidrar till acceptans av open source-produkter är att de utnyttjar och stöder standarder. Detta seminarium belyser hur man bör förstå vad som menas med standarder i IT-området, hur man praktiskt bör förhålla sig till dem, vilka synergier som finns mellan open source och existerande och framväxande standarder, och hur standarder tas fram i praktiken.

 

Bilder:
Kommer efter 4 december ...

Last modified: Fri Sep 26 10:50:34 W. Europe Daylight Time 2008