Heldagskonferens: "Ontologier i arbete" - plats

Eftersom konferensen äger rum (den 31:e augusti 2004) i Electrum-byggnaden i Kista, och SICS (Swedish Institute of Computer Science) ligger i denna byggnad, hänvisar vi till SICS:s informationssida om hur man kommer till Electrum.
Last modified: Fri Aug 20 13:05:47 W. Europe Daylight Time 2004