Varför ontologier? En karta
av Olle Olsson (olleo@w3.org)

Innehåll

 1. Vad ska tas upp?
 2. Vadå 'varför'? Perspektiv!
 3. Perspektiv! Men teknik, då?
 4. Ontologier - vad då?
 5. Drivkrafter - 1
 6. Drivkrafter - 2
 7. Problemet
 8. Illustration-1
 9. Illustration-2
 10. Illustration-3
 11. Illustration-4
 12. Interoperabel data
 13. Vision - decentralisering
 14. Vision - förstå egen data
 15. Den semantiska webben
 16. RDF - 1
 17. RDF - 2
 18. OWL
 19. Teknologistapeln
 20. Tack!

Generated: Thu Sep 02 14:57:09 CEST 2004


Vad ska tas upp?

[1 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Vadå 'varför'? Perspektiv!

Perspektiv på ontologi.
[2 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Perspektiv! Men teknik, då?

Teknik och metodik för ontologi.
[3 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Ontologier - vad då?

[4 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Drivkrafter - 1

[5 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Drivkrafter - 2

Ökat behov av att hantera nya domäner/funktioner: Ökat behov av att hantera disparata datakällor:
[6 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Problemet

[7 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Illustration-1

Exempel på förvirring, nr 1.
[8 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Illustration-2

Exempel på förvirring, nr 2.
[9 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Illustration-3

Exempel på förvirring, nr 3.
[10 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Illustration-4

Exempel på förvirring, nr 4.
[11 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Interoperabel data

Normalisering genom transformering.

två varianter av transformering.
[12 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Vision - decentralisering

Exempel på vision, nr 1.
[13 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Vision - förstå egen data

(D) = Data, (O) = Ontologier för data

Exempel på vision, nr 2.
[14 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Den semantiska webben

En uppsättning standardiserade teknologier (och metoder) som skall ge bättre stöd åt användare, och allt högre grad av automatisering. Speciellt:
[15 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

RDF - 1

RDF:s fundamenta: Gjord för den decentraliserade webben.
[16 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

RDF - 2

[17 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

OWL

OWL, Web Ontology Language, ett mer kraftfullt språk som utvidgar RDF, t.ex.:

Möjliggör slutsatsdragning utifrån regler.

[18 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Teknologistapeln

Existerande och framväxande standardteknologier.

Den semantiska webben
[19 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)

Tack!
Frågor ?
[20 av 20] Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio)