Seminarium - Metadata

1 juni 2006, [09.00] 09.30 - 12.00, Electrum Kista

The LISA Network
Nätverket LISA

>> Mer information om seminariet [LISA:s nyhetssida].

>> Anmälan om deltagande .

Eftersom seminariet äger rum på SICS i Electrum-byggnaden (plan 6, hiss B), Kista, hänvisar vi till SICS:s informationssida om hur man kommer till Electrum (länk till karta längst ner på den sidan).


Swedish Institute of Computer Science Det svenska W3C-kontoret

LISA Seminarium 

Metadatas roll inom rättslig informationsförsörjning
Metadata: letadata eller vetadata?

När: Torsdagen den 1 juni 9.30-11.30
Var: SICS, (Swedish Institute of Computer Science) i Kista, ELECTRUM Kistagången 16 eller Isafjordsgatan 22, KISTA
Vägbeskrivning http://www.sics.se/images/to_sics.jpg 
Anmälan: För att vi skall kunna dimensionera det praktiska arrangemanget behöver vi din registrering här http://www.w3c.se/.... [Stängd]
   

Bakgrund
Metadata, dvs uppmärkning och beskrivningar av dokument på webben (eller i databaser), syftar bl.a. till att öka möjligheterna att finna relevant information med god precision vid användning av olika slags söksystem. Detta ställer givetvis krav på beskrivningarna. En särskild fråga är vad som gäller för metadata knutna till rättsliga dokument. Vem – om någon över huvud taget – kan ställas till svars för ett icke återfunnet dokument? En komplikation i sammanhanget är att beskrivningen av ett dokument i sig utgör en utsaga om dokumentets innehåll som möjligen kan ha juridiska implikationer. Seminariet avser att belysa dessa frågeställningar, sedda i ljuset av den teknikutveckling på sökmotorområdet som gör att vissa betraktare anser att metadata blir obsolet i framtiden.

   
Program  

9.00

Samling med kaffe

9.30

Presentation av dagens tema (Lars Klasén, InfoTorg och Cecilia Magnusson Sjöberg, Institutet för rättsinformatik - IRI)

Inlägg

- Metadata ”lever”: Incitament för produktion och förvaltning av metadata (Bengt Eriksson, Riksdagen)
- Metadata som hävstång: Om användning av metadata som medel för att förbättra kvalitet och effektivitet (Olle Olsson, Swedish Institute of Computer Science - SICS)
- Metadata och juridisk metod: Hur metadata utmanar rättsutvecklingen (Erik Helling, Institutet för rättsinformatik - IRI)

Bensträckare

 

Diskussion

11.30

Avslutning av formella programmet. Möjlighet till informella diskussioner

12.00

Slut

Frågor om seminariet besvaras av Olle Olsson (olleo@sics.se) och Cecilia Magnusson Sjöberg   (cecilia.magnussonsjoberg@juridicum.su.se)