Seminarium - Web 2.0

7 juni 2006, 13.30 -- 16.30, World Trade Center, Stockholm

Web 2.0 är dagens heta begrepp. Vad är det? Vad ger det? Detta seminarium kommer att belysa begreppet web 2.0 ur olika perspektiv, med inlägg från näringsliv och forskning.

Se detaljer på informationssidan för evenemanget.

Anmälan via epost till carlo@sics.se.

Swedish Institute of Computer Science Det svenska W3C-kontoret