Externt arrangemang - 2007-05-24 - Informationssamverkan

Informationssamverkan mellan myndigheter - en förutsättning för e-tjänster

Praktiska detaljer:

Datum:
Torsdag den 24 maj
Tid:
Kl 9.00 -- 10.00, frukostbuffén står dukad från 8.30

Arbetet med att ta fram olika typer av e-tjänster riktade mot medborgare och myndigheter har accelererat. Ett exempel är regeringens beslut att införa elektronisk fakturahantering i staten fr.o.m. 2008, Vervas uppdrag att främja elektronisk identifiering i förvaltningens e-tjänster samt Sveriges kommuners och landstings olika projekt inom området e-förvaltning.

Erfarenheten visar att användbara och nyttiga e-tjänster baseras på ett genomtänkt informationsutbyte mellan de aktörer som står bakom tjänsten och/eller förser tjänsten med information. Informationsutbyte i sin tur kräver dels en gemensam bild av de informationsflöden och de informationsobjekt som ska hanteras, dels överenskommelser som reglerar juridiska, organisatoriska, ekonomiska och andra aspekter på informationsutbytet.

Skatteverket och Lantmäteriet har tillsammans initierat ett projekt som syftar till att förbättra, förenkla och tydliggöra informationsutbytet mellan de myndigheter som hanterar fastighetsrelaterad information. Viktiga områden inom projektet är dels frågor relaterade till den "mjuka infrastrukturen", dels frågor kring förutsättningar för myndighetssamverkan.

Under presentationen kommer vi att beskriva bakgrunden till projektet och de mål som projektet satt upp. Vi kommer att lägga fokus på hur förutsättningar skapats för myndighetsövergripande projektsamverkan. De konkreta resultat och erfarenheter som kommit fram kommer att beskrivas, både vad gäller informationsflöden och -objekt och förutsättningar för samverkan.

Några nyckelord: myndighetssamverkan, informationsflöden, informationsobjekt, begreppsmodell, juridiska, ekonomiska och andra förutsättningar, verksamhetsnytta.

Talare: Johan Groth och Frida Hallén samt representant från Skatteverket och Lantmäteriet

Johan är en av företagets grundare och har lång erfarenhet av IT-användning inom den offentliga sektorn. Han arbetar idag som projektledare och ­koordinator med fokus på att genomföra utredningar, omvärldsanalyser, förstudier, uppföljningar, utvärderingar samt ta fram beslutsunderlag inom den of¬fentliga sektorn.

Frida är konsultchef för enheten verksamhetsutveckling och har flerårig erfarenhet av uppdrag inom verksamhetsutveckling och e-förvaltningsområdet. Hon arbetar med projektlednings-, utrednings- och uppföljningsuppdrag inom offentlig sektor.

Representant från Skatteverket: Per Nilsson.

Representant från Lantmäteriet: Cecilia Strang och Carl-Erik Zetterlund.

Anmäl dig senast 22 maj genom att maila dina kontaktuppgifter samt vilket seminarium du är intresserad av till seminarier@metamatrix.se.

Välkommen!

METAMATRIX // INTERFOLIO
Sveavägen 31, 3 tr   SE-111 34 Stockholm
Tel 08-506 533 00   Fax 08-506 533 99
http://www.metamatrix.se/
METAMATRIX // INTERFOLIO  är ett konsultföretag med fokus på
verksamhetsutveckling, informationsarkitektur och systemutveckling.
Vi ger informationen kraft!

Last modified: Fri May 18 17:46:21 W. Europe Daylight Time 2007