W3C

W3C pressrelease - P3P

Pressrelease: World Wide Web Consortium (W3C) publicerar P3P 1.0 som en W3C-standard

16:e april 2002

W3C meddelar att Platform for Privacy Preferences nu är en W3C-standard ("W3C Recommendation"). P3P är ett XML-baserat språk som webbplatser kan använda för att beskriva hur de hanterar personlig information. Mer information kan fås av Janet Daly, +1.617.253.5884.

---

World Wide Web Consortium (W3C) publicerar P3P 1.0 som en W3C-standard.

P3P ger användare större möjligheter att bestämma hur personlig information användes på webben.

Kontakt för Amerika och Australien -- Janet Daly, janet@w3.org, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Kontakt för Europa -- Marie-Claire Forgue, mcf@w3.org, +33.492.38.75.94
Kontakt för Asien -- Saeko Takeuchi saeko@w3.org, +81.466.49.1170

Denna pressrelease och 20 intyg som stöder P3P finns tillgängligt på webben:

http://www.w3.org/2002/04/p3p-pressrelease
http://www.w3.org/2002/04/p3p-testimonial

P3P-standarden: http://www.w3.org/TR/2002/REC-P3P-20020416/

http://www.w3.org/ -- 16 April 2002 -- World Wide Web Consortium (W3C) har publicerat Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.0 som en W3C-standard ("W3C Recommendation"). Den beskriver ett XML-baserat språk för att uttrycka regler för hantering av personlig information, resultatet av en överenskommelse mellan aktörer från alla sektorer av samhället. I och med att P3P är en W3C-standard är den ett stabilt dokument, bidrar till interoperabilitet på webben, och har granskats av W3C:s medlemmar, och de stöder att den blir allmänt använd. P3P har tagits fram av en arbetsgrupp sammansatt av förespråkare för personlig integritet, ledande leverantörer av webb-teknik, dataskyddsmyndigheter och globala ehandelsföretag.

"Att en webbplats har regler för hantering av personliga data är bra, men att kunna förstå sådana regler är bättre," säger Tim Berners-Lee, ledare för W3C. "P3P fungerar som en hörnsten i arbetet att ta fram lösningar för att förbättra skydd och säkerhet på webben."

P3P hjälper användare att göra förnuftiga val.

"Platform for Privacy Preferences" (P3P) 1.0, utvecklat av W3C, erbjuder en standardiserad, enkel och automatisk metod för användare att få mer makt över hur personlig information användes av de webbplatser de besöker.

På den lägsta nivån är P3P en standardiserad uppsättning flervalsfrågor som täcker alla betydelsefulla aspekter på en webbplats integritetspolicy. Svaren på dessa frågor utgör en maskinläsbar version av webbplatsens integritetsregler, en entydig representation av hur platsen hanterar personlig information om sina användare. Webbplatser med P3P-stöd tillhandahåller denna information på ett standardiserat maskinläsbart sätt.

Webbläsare med P3P-stöd kan "läsa av" denna representation automatiskt, och jämföra det med användarens egna regler för personlig information ska hanteras. P3P förstärker användarens makt genom att göra regler tillgängliga, i en form som användare förstår, och, mest viktigt, gör det möjlig för användaren att agera på basis av vad som presenteras.

"Med P3P gör vi det nu möjligt att utveckla en helt ny typ av webbtillämpningar och webbtjänster som hjälper användare att skydda sina personliga data, samtidigt som vi gör ehandelstranskationer smidigare," säger Daniel J. Weitzner, ledare för W3C:s arbetsområde för teknologi och samhälle. "Det faktum att webben nu har ett standardiserat språk för att beskriva sätt att hantera personlig information kommer att möjliggöra en ny nivå av förståelighet i webbbaserad interaktion. De nya mekanismerna för att hantera personlig information kommer att vara av stor betydelse för mobil och andra former för webbaccess."

P3P är en produkt av internationellt samarbete

P3P har tagits fram genom en konsensus-baserad process. Deltagare i utvecklandet av P3P representerar framstående organisationer inom näringsliv, offentliga sektorn och forskning. Arbetet har letts av Dr. Lorrie Cranor från AT&T Labs-Research; och bland de deltagande organisationerna återfinns Akamai Technologies; American Express; America Online, Inc.; AT&T; AvenueA; University of California, Irvine; Center for Democracy and Technology, USA; Charles Schwab Consultants; Citigroup; Doubleclick Inc.; Electronic Network Consortium (ENC), Japan; Engage; Ericsson; GMD/Fraunhofer; Hewlett Packard Company; IBM; IDcide; Independent Center for Privacy Protection Schleswig-Holstein, Germany; Internet Education Foundation; Joint Research Center of the European Commission; Microsoft; NCR; NEC; Ontario Office of Information and Privacy; PrivacyBank; liksom många inbjudna experter på personlig integritet. Många organisationer har gjort uttalanden som stöder P3P, och några har meddelat att de arbetar med implementeringar.

"Internationellt deltagande har varit en nyckelfaktor i arbetet att ta fram en begreppskatalog för personlig integritet, begrepp som svarar upp mot behov och krav," förklarar Rigo Wenning, ledare för aktiviteten personlig integritet. "Arbetsgruppen har också dragit nytta av aktivt deltagande från närningsliv, myndigheter och forskare. Definitionen av P3P tar hänsyn till mångfalden av integritetsramverk runt världen."

Nästa steg för P3P fokuserar på implementation

W3C:s lista över P3P-stödjande webbplatser och programvara för P3P fortsätter att växa, och innehåller både insticksprogram ("plug-ins") och webbläsare, generatorer för P3P-regler, och en P3P-validator.

W3C:s arbetgrupp P3P planerar att fortsätta att erbjuda resurser och hjälp till implementatörer som önskar utvidga sina webbplatser med P3P-funktionalitet. Förutom P3P:s hemsida så finns andra användbara resurser som p3ptoolbox.org (i samarbete med Internet Education Foundation), and av JRC framtagna demonstrator och en forskningsplattform för P3P.

Om World Wide Web Consortium (W3C)

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som förstärker dess utveckling och framtidssäkrar dess interoperabilitet. Det är ett internationellt konsortium, lett av MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) i USA, Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) i Frankrike och Keio University i Japan. De tjänster som konsortiet erbjuder är bl. a. informationskällor om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och prototyper och demonstratorer som visar användning av ny teknologi. Konsortiet har f.n. mer än 500 medlemmar. Mer information finns på http://www.w3.org/ .

P3P är ett av W3C registrerat varumärke.

Följande uttalanden stöder P3P 1.0.

America Online Inc.; AT&T; Carnegie Mellon University; Center for Democracy and Technology, USA; DoubleClick; Ericsson, Hewlett Packard Company; Information Commissioner for the United Kingdom; Information and Privacy Commissioner, Ontario, Canada; Joint Research Centre of the European Commission; IBM; Microsoft; NEC; Privacy Council; The Proctor & Gamble Company; Independent Centre for Privacy Protection, Schleswig-Holstein, Germany; Commissioner for Data Protection, Brandenburg, Germany; University of Kassel; and Vanderbilt University

In French: INRIA

In German: Unabhängiges Landeszentrum, Datenschutz Schleswig-Holstein