W3C

World Wide Web Consortium publicerar DOM Level 2 HTML som en W3C Recommendation

Ny teknologi erbjuder standardiserat API och dynamik i HTML och XHTML 1.0

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Saeko Takeuchi <saeko@w3.org>, +81.466.49.1170

Uttalanden (på engelska) finns tillgängliga.


http://www.w3.org/ -- 9:e januari 2003 -- I sitt arbete med att stärka webben har World Wide Web Consortrium (W3C) idag publicerat Document Object Model (DOM) Level 2 HTML som en W3C Recommendation. Specifikationen är resultatet av ett brett näringslivssamarbete att ta fram ett standard-API (Application Programming Interface) för att hantera HTML och XHTML 1.0 dokument och data från ett programmeringsspråk (såsom Java och ECMAScript). Att det är en W3C Recommendation betyder att det är en specifikation som är stabil, bidrar till interoperabilitet och har granskats av W3C:s medlemmar, som rekommenderar att den används inom näringsliv och samhälle.

DOM Level 2 HTML gör "skriptning" enklare, mer tillförlitlig

"Dynamisk HTML" är en term som använts av vissa leverantörer för at beskriva en kombination av HTML, formatmallar och skripts som gör att dokument kan animeras. Document Object Model (DOM) är ett plattforms- och språkneutralt gränssnitt som gör det möjligt för program och skripts att dynamiskt operera på innehåll i, struktur för och presentation av dokument.

Under de senaste åren har W3C utvecklat en uniform ansats för hur skript kan få tillgång till HTML-dokument. W3C:s arbetsgrupp för DOM (DOM Working Group) ser till att skapa en bred uppslutning bakom framtagna förslag som är interoperabla och neutrala m.a.p. skript-språk, ett arbete som påbörjades 1998 med arbete kring DOM Level 1. Huvuddelen av arbetet med DOM Level 2 var fullbordat år 2000, men DOM Level 2 Model för HTML och XHTML 1.0 krävde ytterligare arbete. I och med att W3C DOM Level 2 Recommendation nu publiceras så är arbetet fullbordat.

DOM Level 2 för HTML erbjuder ett gränssnitt som ger program och skript ett standardiserat sätt att navigera i, transformera och uppdatera dokument, såväl i HTML som XHTML 1.0. Oavsett om man har dokument i HTML eller XHTML 1.0 så kan DOM användas för att bearbete det.

DOM Level 2 HTML har god erfarenhetsbas och goda test-sviter

För att säkerställa användbarheten av W3C:s specifikationer, och framtidssäkra dem, så krävs av W3C:s arbetsgrupper att de skall tillhandahålla både rapporter om implementeringsarbete och testsviter som kan användas av utvecklare vilka vill testa sin egen programvara. I detta fall, DOM Level 2 HTML, har arbetsgruppen producerat en test-svit med mer än 500 testfall , i samarbete med United States National Institute of Standards and Technology (NIST), en testsvit som kan användas fritt.

DOM test-sviten, som innehåller omfattande bidrag från utvecklare, ger utvecklare av webbläsare en möjlighet att testa sin programvara mot testerna i testsviten, och korrigera eventuella fel i egen programvara. Testsviten kommer att utökas eftersom DOM Level 2 HTML Recommendation nu publiceras.

Stöd från näringsliv och utvecklare var viktigt för DOM Level 2 HTML

Viktiga leverantörer som aktivt ställer sin expertis till förfogande inom W3C:s arbetsgrupp för DOM är bl.a. Arbortext, Corel, IBM, Netscape, Oracle, och X-Hive. W3C-medlemmar och andra implementatörer stöder redan DOM Level 2 HTML, vilket framgår av uttalanden . Arbetsgruppen för DOM arbetar nu med att ta fram DOM Level 3, nästa lager av funktionalitet för DOM.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapade för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 450 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/