W3C

World Wide Web Consortium publicerar Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 och Mobile SVG som W3C Recommendations

Ett öppet grafik-format erbjuder multimedia inte bara på PC utan även på mobiltelefoner och handdatorer

Kontaktpunkt Ameriaa, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Saeko Takeuchi <saeko@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns också på engelska , franska och japanska )

Uttalanden (på engelska) finns också tillgängliga.


http://www.w3.org/ -- 14:e januari 2003 -- I sitt arbete med att stärka webben har World Wide Web Consortrium (W3C) publicerat Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 och Mobile SVG Profiles som W3C Recommendations. SVG 1.1 separerar SVG funktionalitet i ett antal återanvändbara byggblock, och SVG Mobile kombinerar dessa på ett sätt som optimerar för mobila apparater. Att dessa dokument nu är W3C Recommendations betyder att de är specifikationer som är stabila, bidrar till interoperabilitet på webben och har granskats av W3C:s medlemmar, som rekommenderar att de används inom näringsliv och samhälle.

SVG 1.1 modulariserar vektor-grafik

De grafiska möjligheterna i SVG 1.1 är desamma som de som återfinnes i den redan implementerade SVG 1.0, som har varit en W3C Recommendation sedan 4:e september 2001. Vad som har förändrats är formen för hur språkets definieras. I SVG 1.0, var Document Type Definition ( DTD) en enda monolitisk enhet. I SVG 1.1, är DTD uppdelat i mindre och mer flexibla byggblock, vilka kan sammansättas på olika sätt för olika ändamål. Arbetsgruppen för SVG använde samma uttestade modulariseringsteknik som använts av arbetsgruppen för HTML vid modulariseringen av XHTML.

Mobile SVG Profiles möjliggör vektorgrafik på små apparater

Det finns ett stort intresse för handdatorer och mobiltelefoner som har färgskärm, kraftfulla processorer och kan stödja en bred uppsättning multimediafunktioner. Dessa apparater är inte så kapabla som bordsdatorer eller laptops, men de kan nu hantera webb-standarder som XHTML, SMIL och SVG. W3C har använt byggblock från SVG 1.1 för att definiera två profiler (delmängder) av SVG; SVG Tiny, inriktad mot multimedia-stödjande mobiltelefoner, som de nyligen annonserade 3G telefoner, och SVG Basic för handdatorer.

"Mobiltelefoner gör det nu möjligt för miljontals användare att komma åt Internet och webben, användare som inte har tillgång till vanliga datorer", säger Dean Jackson, CSIRO, nu gästforskare på W3C. "Eftersom 3GPP redan innehåller MobileSVG, så kan vi redan nu börja se rikt och nyttigt innehåll i tredje generationens mobiltelefoner."

Istället för att sända textmeddelanden eller förbyggda bitmappade logos, kan man nu, med hjälp av SVG Tiny sända färgglada animerade multimedia-meddelanden. Istället för att bära runt på en laptop eller ta med en pappersutskrift ut i verkstaden, till byggplatsen, eller till industrimässan, kan en person på resande fot, genom användande av SVG Basic, direkt ta del av aktualiserade, interaktiva, informativa grafiska representationer på en lämplig handhållen dator, som dynamiskt uppdateras via ett trådlöst nätverk knutet till XML informationsväxeln i ett företag.

SVG 1.1 integrerbart med öppna teknologier, XML komponenter

Ett annat sätt att använda de modulära SVG 1.1 byggblocken är att kombinera dem med byggblock från andra W3C-teknologier, för att konstruera mer kraftfulla integrerade lösningar. Till exempel kombinationer av SVG med XForms för att konstruera grafiskt rika, interaktiva inmatningsformulär, och kombinera SVG med SMIL Basic för att få vektorgrafik med strömmande audio och video, och kombinera XHTML, MathML och SVG för vetenskaplig och teknisk kommunikation som inkluderar text med rubriker, listor och tabeller, matematiska ekvationer, och interaktiva grafer och diagram.

"På samma sätt som andra W3C Recommendations bygger SVG på etablerade och öppna W3C-teknologier, såsom XML, CSS och DOM. SVG har också grundligt granskats med avseende på krav på internationalisering och webb-tillgänglighet, vilket har gett en naturlig integration med existerande teknologier. Detta maximerar kraftfullheten, samtidigt som det minimerar belastning på datorresurser", säger Chris Lilley, ledare av arbetsgruppen för SVG och medlem av W3C Technical Architecture Group (TAG). "Användande av öppna standard-baserade lösningar har redan gett avkastning på investeringar. De olika delarna passar ihop på ett kraftfullt, utvidgbart och ekonomiskt sätt."

SVG Mobile börjar redan användas

Kommersiella tjänster baserade på SVG Mobile tas redan i drift, t.ex. plats-beroende tjänster som använder geografiska metadata inbäddade i SVG. Arbetsgruppen för SVG är glada över både antalet implementeringar av SVG 1.1 och SVG Mobile liksom över deras kvalitet m.a.p. rendrering och interoperabilitet. Femton implementationer testades i november 2002, bl.a. SVG Tiny implementeringar från BitFlash, CSIRO, KDDI, Nokia, ZOOMON och SVG Basic implementeringar från BitFlash, CSIRO, och Intesis. Andra implementeringsarbeten pågick, men kunde inte testas vid det tillfället.

Som ett resultat av dessa kompatibilitetstester finns nu inte bara SVG implementationer tillgängliga från ett flertal leverantörer för användning i mobiltelefoner och i PDAer, utan även ett växande antal avsedda för användning på bordsdatorer och laptops. Interoperabilitet mellan olika produkter från olika leverantörer garanteras genom att produkterna uppfyller någon av dessa två profiler. Denna interoperabilitet har tre fördelar för innehållsförfattare: sänkt utvecklingskostnad, bredare användning, och stärkt förtroende för att innehållet kan presenteras på standarduppfyllande produkter. Eftersom Mobile SVG är en ren delmängd av SVG 1.1, så kommer alla standarduppfyllande bordsdatorspelare att korrekt presentera allt Mobile SVG innehåll, vilket bidrar till att den mobila världen och den fasta världen fortsätter att leva i en gemensam standard-baserad webb.

SVG har bred och långsiktig industri-acceptans

Arbetsgruppen för SVG har dragit nytta av expertis inom datorgrafikvärlden och inom mobilkommunikationsvärlden, i form av ledande experter från företag som: Adobe, Agfa-Gevaert N.V., America Online Inc., BitFlash, Canon, Corel Corporation, CSIRO, Eastman Kodak, Ericsson, Expway, Hewlett-Packard, ILOG S.A., KDDI Research Labs, Nokia, Openwave Systems Ltd, Quark, Savage Software, Schema Software, Sharp Corporation, Sun Microsystems Inc. och ZOOMON AB. Många av dessa företag har redan, eller planerar att erbjuda, produkter som stöder SVG 1.1 och Mobile SVG.

Mer information om SVG finns på W3C SVG översikt.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 450 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/