W3C

World Wide Web Consortium publicerar Patent Policy

Stöd för royalty-fria standarder

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Saeko Takeuchi <saeko@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns också på engelska , franska och japanska )


http://www.w3.org/ -- 21:a maj 2003 -- World Wide Web Consortium (W3C) har idag publicerat "W3C Patent Policy", på basis av brett samtycke av W3C:s medlemmar, konsensus i W3C Patent Policy Working Group, och stöd från andra intressenter. Denna Patent Policy syftar till att hantera ett specifikt problem - att minska risken att patent kan hindra utveckling av nyckelkomponenter för webben.

"De W3C-medlemmar som förenade sig i arbetet med att bygga webben under dess första decennium, tog ett beslut att de, och resten av världen, skulle tjäna mest på att webbstandarder kan implementeras utan hinder av royalties, förklarar Tim Berners-Lee, som leder W3C. "Genom att anta denna Patent Policy kan W3C:s medlemmar fortsätta att koncentrera sig på att producera de bästa tekniska standarder för webben, med bäst förutsättningar att nå bred acceptans. W3C sätter nu normen för ett pragmatiskt sätt att utveckla royaltyfria webbstandarder i det nu förhärskande sammanhanget av patent." Berners-Lee kommentarer finns tillgängliga på webben.

W3C:s medlemmar leder webben in i sitt andra decennium genom att stödja royaltyfria standarder

Baserat på brett stöd av W3C:s medlemmar, konsensus inom W3C:s Patent Policy Working Group, och stöd från många andra intressenter, har W3C fattat ett beslut att anta W3C:s Royalty-Free Patent Policy. Denna policy stöder den grundläggande IPR-modell som har drivit innovation på webben alltsedan dess begynnelse. Företag, forskare och oberoende utvecklare har bidragit med design-kunskap, värdefulla resurser i form av ingenjörsinsatser, och i hårt arbete allmänhet, för att utveckla de tekniska standarder för interoperabilitet på vilka den världsomspännande webben har byggts. Förutom att uttrycka ett allmänt stöd för royalty-fria standarder, så ger policyn W3C en stabil, praktisk patent policy, ett klart uttryckt licens-ramverk, konsistenta krav på hur existerande patenträtter skall tydliggöras, och en pragmatisk process för att hantera patent-dispyter. Denna policy kommer att underlätta för W3C att koncentrera resurser på uppgiften att utveckla de bästa tekniska standarderna för webben.

"Patentpolicyn uttrycker resultatet av ett grundligt arbete att definiera ett ramverk för att hantera patenträtter vid utveckling av standarder", säger Berners-Lee. "Jag tackar alla deltagare i PPWG [Patent Policy Working Group] för deras dedicerade och insiktsfulla arbete inom ett område som med nödvändighet är politiskt känsligt. We bör alla framföra vårt tack till de som bidrog med tid, kunskap, tålamod och samarbetsvilja i detta arbete."

Bland deltagarna i Patent Policy Working Group återfinnes: AOL Time Warner; Apple; AT&T; Avaya; Daisy Consortium; Hewlett-Packard Company; IBM; ILOG; Intel; Lexmark; Microsoft Corporation; MITRE; Motorola; Nokia; Nortel Networks; The Open Group; Oracle Corporation; Reuters, Ltd.; Sun Microsystems; Xerox Corporation; liksom inbjudna experter från Free Software Foundation, Software in the Public Interest, och Open Source Initiative.

Patentpolicyn gör W3C:s arbete öppet och bejakar att patenträtter existerar.

Det främsta målet med W3C:s patentpolicy är att göra det möjligt att inplementera W3C-standarder ( W3C Recommendations) utan krav på royalties.

Policyn kräver att W3C:s medlemmar offentliggör existerande patenträtter när de är medvetna om att dessa patent kan vara kritiska för en implementation av W3C standarder.

Enkelt uttryckt, säger patentpolicyn att:

Mer information

Se hela press-releasen i orginal (engelska).

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 450 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/