W3C

W3C:s Director Tim Berners-Lee adlas av brittiska drottningen

Webbens uppfinnare uppmärksammas för sina bidrag till Internets utveckling

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Saeko Takeuchi <saeko@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns också på engelska )


http://www.w3.org/ -- 31:e december 2003 -- Buckingham Palace meddelar att Tim Berners-Lee, uppfinnare av webben, kommer att adlas till Knight Commander, Order of the British Empire (KBE) av drottning Elizabeth.

Knight Commander är den näst högsta rangen av Order of the British Empire. Berners-Lee, 48, är en brittisk medborgare boende i USA, och adlas som ett erkännande för sina insatser i den globala utvecklingen av Internet, genom uppfinnandet av webben.

"Detta är en ära som tillkommer hela webbens utvecklarsamfund, och uppfinnare och utvecklare av Internet, vilkas arbete har gjort webben möjlig," säger Berners-Lee. "Jag ser denna utmärkelse som en stöd för webbens anda, för dess decentraliserade utveckling, för de dedicerade insatser som görs för att hålla webben öppen och fri, och för att dess grundteknologier görs tillgängliga för alla och för bred användning och innovation, utan att behöva erlägga avgifter."

"Genom att Webben får denna typ av erkännande, så klargörs även det ansvar som dess skapare och användare delar på," fortsätter han. "Informationsteknologi förändrar världen, och som en följd därav kan dess tillämpare inte frikopplas från teknologins tekniska och samhälleliga effekter. Det är snarare så att vi delar ansvaret att se till att allt detta blir till allmän nytta, och att ta hänsyn till dess olika användargrupper."

Berners-Lee, som föddes i London, tog examen vid Queen's College på Oxford Universitet 1976. Under sin tid där byggde han sin första dator med hjälp av en lödkolv, TTL-grindar, en M6800-processor och en gammal TV-apparat.

1980, då Berners-Lee arbetade som programvaruingenjör vid det europeiska partikelfysiklaboratoriet CERN i Geneve, skrev han, för egen användning, sitt första program för att spara information på ett sätt som motsvarar hjärnans sätt att snabbt hitta information. Detta program, "Enquire", som aldrig publicerades, utgjorde den begreppsmässiga basen för det som blev webben.

Under sin tid vid CERN föreslog han, 1989, ett världsomspännande hypertextprojekt som skulle bli känt som World Wide Web. Det baserades på det tidigare arbetet med "Enquire", och konstruerades för att göra det möjligt för användare arr samarbeta med varandra genom att kombinera deras kunskap i form av en "väv" av hypertextdokument.

Han konstruerade den första servern för World Wide Web, "httpd", och den första webb-klienten, i oktober 1990. Han definierade också den första versionen av ett dokumentformatteringsspråk med hypertextlänkar, känt som HTML.

Programmet "WorldWideWeb" kom till användning inom CERN i december 1990, och den första lyckosamma demonstrationen av samverkan mellan webb-klienter och webb-servers ägde rum samma månad. All den programkod han utvecklade gjordes tillgänglig på Internet sommaren 1991.

Från 1991 till 1993 fortsatte Berners-Lee arbetet med att konstruera webben, och samordna feedback från användare på Internet. Hans första specifikationer för URI:er, HTTP och HTML förfinades och diskuterades i allt större användargrupper allteftersom webbteknologin fick större spridning.

1994 grundade Berners-Lee, med stöd och uppmuntran av Michael Dertouzos, chef för Massachusetts Institute of Technology (MIT) Laboratory for Computer Science (LCS), det som vi nu känner som World Wide Web Consortium, som han för närvarande är vetenskaplig ledare för. W3C samordnar den globala webbutvecklingen, med forskargrupper placerade på MIT:s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM), och Keio University i Japan. Dess målsättning är att leda webben till sin fulla potential, och säkerställa dess stabilitet genom snabb teknologiutveckling och genom att revolutionärt förändra dess användning.

Berners-Lee, som 1999, av Time Magazine, inkluderades bland de 100 viktigaste forskarna under 1900-talet, är en "Distinguished Fellow" vid British Computer Society, en "Honorary Fellow" vid Institution of Electrical Engineers, och är medlem av American Academy of Arts and Sciences. Han utnämndes till "Fellow" vid Royal Society 2001, och mottog det s.k."Japan Prize" 2002. Han mottog även MacArthur Fellowship 1998.

Han har erhållit ett flertal hedersdoktorat från universitet runt om i världen, bl.a. sitt alma mater (2001). På MIT innehar han posten "3Com Founders Chair", och har dessutom posten som seniorforskare vid CSAIL.

Berners-Lee har också författat boken "Weaving The Web" (HarperCollins), publicerad 1999, vilken beskriver webbens födelse och utveckling.

Mer information

Se hela press-releasen i orginal (engelska).

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 450 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/