W3C

Tim Berners-Lee, webbens uppfinnare, dubbas av Drottning Elizabeth II

W3C:s ledare hedras på Buckingham Palace för sina bidrag till utvecklingen av Internet

Kontaktpunkt Amerika --
Karen Myers, <w3t-pr@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.978.502.6218
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns också på engelska, franska och japanska)


http://www.w3.org/ -- 16:e juli 2004 -- Tim Berners-Lee, webbens uppfinnare och ledare för World Wide Web Consortium (W3C), dubbades till Knight Commander, Order of the British Empire (KBE) av hennes majestät, Drottning Elizabeth II vid en ceremoni i London fredagen den 16:e juli 2004. Graden Knight Commander är den näst högsta graden i Order of the British Empire.

Sir Timothy Berners-Lee, KBE, 49, en brittisk undersåte som bor i Förenta Staterna dubbades som erkännande för hans "bidrag till utvecklingen av Internet" genom att uppfinna World Wide Web, ett system för att organisera, länka och läsa sidor på Internet.

Han skapade namnet "World Wide Web", skrev den första webbservern, "httpd", och det första användarprogrammet (en webbläsare och författarverktyg), "WorldWideWeb", i oktober 1990. Han skrev den första versionen av dokumentformatteringsspråket med funktionalitet för hypertextlänkar, känt som HTML (HyperText Markup Language). Hans första specifikationer för URI:er, HTTP och HTML blev sedan förbättrade och diskuterade i allt större grupper då webbteknologin spreds.

Under den timslånga ceremonin, som avhölls i balsalen på Buckingham Palace, dubbade drottning Elizabeth Sir Timothy Berners-Lee till Knight Commander, och använde därvid det svärd som tillhört hennes far, kung George VI. Tim har tidigare, år 2002, hedrats på Buckingham Palace av prins Philip, hertig av Edinburgh, som tilldelade honom Royal Society of the Arts:s Albert-medalj.

"Jag är överväldigad av denna ära", sade Sir Timothy. "Webben uppstod i ett världsomspännande samarbete med andra uppfinnare och utvecklare. Alla som tillhör Internet-samfälligheten bör ha del av denna ära."

Han fortsätter: "Webben måste förbli ett universellt medium, öppet för alla, som inte snedvrider den information som den överför. I takt med att teknologin blir mer kraftfull och tillgänglig, och använder fler typer av apparater, så hoppas jag att vi lär oss hur vi skall använda den som ett medium för att arbeta tillsammans, och för att eliminera alla typer av missförstånd."

Sir Timothys hängivenhet till universell tillgång till och öppna standarder för webben var viktiga drivkrafter då han, 1994, grundade World Wide Web Consortium (W3C) på Massachusetts Institute of Technology (MIT) Laboratory for Computer Science (LCS), med stöd från den framlidne Michael Dertouzos, dåvarande ledare för LCS.

Idag är W3C känt som den internationella organisation som skapar tekniska standarder för webbens infrastruktur och dess tillämpningar. W3C har nästan 400 medlemmar från hela världen, och har tekniska staber på Massachusetts Institute of Technology:s Computer Science Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, på European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) i Frankrike, och på Keio Universitet i Japan.

Målet för W3C och dess medlemmar är att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla standardteknologier (specifikationer, riktlinjer, programvara och verktyg) som skapar ett forum för information, handel, inspiration, fritt tänkande och gemensam förståelse.

1980, då han arbetade som programvaruingengör på CERN (det europeiska partikelfysiklaboratoriet i Geneve, Schweiz), skrev sir Timothy sina egna program för att lagra information på ett sätt som bygger på den typ av slumpmässiga associationer som den mänskliga hjärnan arbetar med. Programmet "enquire", som aldrig offentliggjordes, lade grunden för hans senare utveckling av webben.

1989 föreslog han ett globalt hypertextprojekt på CERN, och i december 1990 blev tillämpningen "WorldWideWeb" den första lyckade demonstrationen av hur webbklienter och servrar samarbetar över Internet. All den programkod han utvecklade gjordes tillgänglig på Internet sommaren 1991.

Sir Timothy, född i London, tog examen i fysik vid Queen's College på Oxford Universitet, England 1976. Under sin tid där byggde han sin första dator med lödkolv, TTL-grindar, en M6800-processor och en gammal televisionsapparat. Han har senare blivit hedersdoktor vid ett antal universitet runt världen, bl.a. vid sitt alma mater, 2001. Han innehar den s.k. 3Com Founders Chair på MIT, och är också seniorforskare vid CSAIL.

Sir Timoty, som av Time Magazine har kallats en av 20:e århundradets skarpaste hjärnor, är Distinguished Fellow vid British Computer Society, hedersmedlem i Institution of Electrical Engineers, och medlem i American Academy of Arts and Sciences. Han erhöll MacArthur Fellowship 1998, utsågs till Fellow vid Royal Society 2001, and erhöll "Japan Prize" i 2002.

I juni 2004 erhöll Sir Timotothy det första "Teknologipriset Millennium" i Helsingfors, Finland. Stiftelsen Finlands Teknologipris utdelar detta pris som en erkänsla för "en utomordentlig innovation som direkt bidrar till människornas livskvalitet, grundas på mänskliga värden, och uppmuntrar till säkrad ekonomisk tillväxt". Genom att välja Sir Timothy har denna finska priskommitte gett erkännande åt betydelsen av hans beslut att inte kommersialisera eller patentera de tekonologier han uppfunnit.

Sir Timothy har skrivit en bok, "Weaving The Web" (HarperCollins, 1999), som beskriver webbens födelse och utveckling.

Om World Wide Web Consortium (W3C)

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 400 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/