W3C

W3C pressinformation och data för W3C:s Workshop om Livsvetenskaperna

Kontaktpunkt Amerika och Australien --
Karen Myers, <karen@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.978.502.6218
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

Redaktionell anmärkning: en presskonferens anordnas efter denna workshop. Kontakta W3C Communications for mer information..


http://www.w3.org/ -- 28:e juli 2004 -- World Wide Web Consortium (W3C) har glädjen att annonsera sin första workshop i området livsvetenskaper.

VAD: World Wide Web Consortium (W3C) Workshop om semantiska webben för livsvetenskaperna

W3C anordnar en Workshop för att utvärdera aktuella behov och framtida tillämpningar av den semantiska webben för området livsvetenskaper och för att ta reda på vilka typer av specifikationer och samordningsarbeten som behövs för att stödja detta område.

VARFÖR: Ett tillfälle att accelerera utvecklingen inom hälsoområdet genom att bättre förstå och utnyttja gemensam komplex information

W3C ser en möjlighet att accelerera utvecklingen inom hälsoområdet genom att med användning av interoperabla system kunna dokumentera, spåra, analysera och underlätta integration av de stora datamängder som skapas inom området livsvetenskaper. W3C anordnar en workshop för att diskutera framväxande och kommande tillämpningar av den semantiska webben för området livsvetenskaper (Semantic Web for Life Sciences, SW-LS), och få feedback om vilka ytterligare insatser för standardisering och samverkan som behövs för att stödja detta område. Specifikt, hur kan teknologier för den semantiska webben, såsom Resource Description Framework (RDF), Web Ontology Language (OWL), tillsammans med branchspecifika standarder som Life Sciences Identifier (LSID) hjälpa till att hantera den inneboende komplexiteten i forskningen inom livsvetenskaperna, skapa förutsättningar för att förstå sjukdomar och snabba upp utvecklingen av nya behandlingsformer?

NÄR: 27-28:e oktober, 2004

VAR: Kendall Square Area, Cambridge, Massachusetts, USA

VEM: Representanter från:

HUR: Sänd in "position papers"

Vi välkomnar "position papers" som diskuterar teknologi och/eller policy-aspekter kring det framtida området SW-LS. Workshopens resultat kommer att påverka W3C:s beslut om framtida insatser inom SW-LS-området, stimulera diskussioner om nya tillämpningar av den semantiska webben baserade på dagens RDF- och OWL-standarder, utvärdera teknologin Life Sciences Identifier (LSID, en OMG-standard utvecklad av Interoperable Informatics Infrastructure Consortium), samt underlätta samverkan mellan organisationer engagerade i likartade verksamheter.

Om World Wide Web Consortium (W3C)

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 400 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/