W3C  OMA Logo

World Wide Web Consortium (W3C) och Open Mobile Alliance (OMA) etablerar formellt samarbete

Samarbete kring "den mobila webben" och interoperabilitet öppnar upp för framtida mobila applikationer

Kontaktpunkter W3C

Kontaktpunkt Amerika och Australien --
Karen Myers, <karen@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.978.502.6218
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

Kontaktpunkt OMA

Alexa Hanes, <ahanes@omaorg.org> +1.650.851.1621

(finns också på engelska, franska och japanska)


http://www.w3.org/ -- 29:e juli 2004 -- World Wide Web Consortium (W3C) och Open Mobile Alliance (OMA) har idag offentliggjort ett Memorandum of Understanding (MoU) som skapar förutsättningar för de två organisationerna att samarbeta med specifikationer för mobil tillgång till webben. Denna överenskommelse stärker grunderna för snabbare utveckling, upptag och standardisering av nya egenskaper och funktioner för mobila apparater som kopplar upp sig mot webben.

Denna formella överenskommelse gör det möjligt för de två organisationerna att samverka i ömsesidigt utbyte av teknisk information och tekniska resultat. Utvecklare, produkt- och tjänsteleverantörer och andra kommer att dra nytta av detta, genom att tillgång till standardiserad teknologi snabbar upp utveckling och driftssättning av nya mobila tillämpningar och tjänster.

"W3C:s formella samarbete med OMA tar oss ett steg närmare vår vision om universell tillgång till webben -- för alla, överallt, närsomhelst, och med vilken apparat som helst," säger Dr. Philipp Hoschka som leder W3C:s arbetsområde "Interaction Domain". "Kombinationen av W3C och OMA är strategiskt placerad för att leda utvecklingen mot full teknisk interoperabilitet och mot enkla sätt att återanvända webbinnehåll -- också känt som engångsförfattande för webben."

"OMA uppskattar detta nya samarbete med W3C och anser att det kommer att uppskattas av industrin för mobil IT. Genom att samarbeta med W3C kan OMA dra nytta av synergieffekterna i samarbetet för att fokusera på marknadens interoperabilitetskrav. Tillsammans kan vi förbättra slutanvändarens upplevda kvalitet, och underlätta utveckling och anammande av nya förbättrade mobila informations-, kommunikations- och underhållningstjänster," säger Mark Cataldo, ordförande i OMA:s Technical Plenary.

OMA, som är en organisation med fler än 350 internationella företag, utvecklar basteknologier för interoperabla mobila datatjänster som fungerar på olika apparater, för tjänsteleverantörer, operatörer, nätverk och över olika geografier.

W3C utvecklar standarder (Recommendations) som har fått bred användning i dagens mobila industri, bl.a. XHTML Basic, SMIL och mobile SVG. W3C:s arbeten i området Apparatoberoende (Device Independence) och multimodal interaktion (Multimodal Interaction) är höggradigt relevanta för den mobila industrin.

Om World Wide Web Consortium (W3C)

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 400 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/

Om Open Mobile Alliance (OMA)

Open Mobile Alliance (OMA) levererar öppna specifikationer för den mobila industrin, vilket hjälper till att skapa interoperabla tjänster som fungerar oberoende av land, operatör och mobila apparater, och som drivs av marknadens krav. För att utvidga den mobila marknaden så bidrar OMA:s medlemsföretag till att stimulera snabb och bred utveckling och driftssättning av en stor uppsättning av nya förbättrade mobila informations-, kommunikations- och underhållningstjänster. I Open Mobile Alliance ingår alla nyckelaktörer i den trådlösa värdekedjan, och OMA bidrar till att snabbt tillhandahålla basteknologier för mobila tjänster. Mer information finns på webbplatsen www.openmobilealliance.org.