W3C

W3C:s Workshop om den semantiska webben och livsvetenskaperna attraherar brett internationellt stöd

Deltagare utforskar behov och tillämpningsmöjligheter och identifierar nyttan av framtida samverkan

Kontaktpunkt Amerika och Australien --
Karen Myers, <karen@w3.org>, +1.617.253.5509 eller +1.978.502.6218
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
(finns också på engelska franska och japanska)
Redaktionell anmärkning: En telefonkonferens för media sker måndagen den 1:e nomember klockan 1:00 eftermiddagstid EST. Kontakta Karen Myers för mer information.

http://www.w3.org/ -- 26:e oktober 2004 -- World Wide Web Consortium (W3C) står som värd för en Workshop om den semantiska webbens användning i livsvetenskaperna under dagarna 27-28 oktober 2004 i Cambridge, Massachusetts, USA. Denna workshop är den första som drar samman en internationell uppsättning vetenskapsmän, teknologer och representantater för läkemedelsindustri, för att diskutera de olika sätt som den semantiska webben kan stödja publicering och användning av komplexa vetenskapliga data. Ett fokus för detta arrangemang är att belysa det växande behovet av tillängliga nätverk med biologisk data, för att stödja mänsklig och maskinell förståelse av sjukdomar, behandlingsformer och läkemedelsutveckling. Genom användning av nya webbteknologier som gör det möjligt för datorer att utnyttja komplex biologisk data på nyttiga sätt, så kan forskare accelerera kunskapsuppbyggnaden i detta för samhället så kritiska område.

"De utmaningar som man står inför vid frantagning av nya läkemedel kan bara lösas om vi kan integrera data från många olika områden inom livsvetenskaperna," förklarar Tim Berners-Lee, ledare för World Wide Web Consortium. "Vi har redan sett i andra industriella sektorer att då ett område börjar använda standardiserade teknologier för att hantera data, så för det med sig att dessa data blir möjliga att utnyttja av användare i andra områden, och murarna som förhindrar delande av data faller samman. Det är detta som den semantiska webben egentligen handlar om."

"Det finns redan omfattande resultat från arbeten att representera kunskap från livsvetenskaperna som sammanknutna nätverk av data baserat på teknologier från W3C:s semantiska web," fortsätter John Wilbanks, gästforskare på W3C. "Med kritiskt deltagande från området livsvetenskaper så hoppas vi att denna workshop kommer att lyfta fram fler möjligheter för delande av information, och uppmuntra arbete baserat på resultat från dagens forskning och industri."

Ett trettiotal 'position papers' kommer att presentera tankar om hur de grundläggande teknologierna i den semantiska webben, såsom Resource Description Framework (RDF) och Web Ontology Language (OWL) kan användas för att skapa interoperabilitet, vilket minskar svårigheter och kostnader för effektiv dataintegration, -analys och -samverkan. Efter ett inledningsanförande av Tim Berners-Lee, så kommer experter från National Cancer Institute Center for Bioinformatics, det schweiziska Institute of Bioinformatics/UniProt, Jackson Laboratories och University of Michigan School of Medicine att förklara hur de använt teknologier från den semantiska webben för att bygga öppna informationsramverk (ontologier). Representanter från företag som Aventis Pharmaceuticals, Astra Zeneca, Elsevier, HP, IBM och Oracle Life Sciences kommer att delge information om fallstudier om kunskapshantering, vetenskaplig publicering och användning av ontologier.

En W3C workshop är ett tillfälle då W3C:s medlemmar och resten av världen kan samlas för att diskutera framtida inriktingrar för W3C:s arbete. 'Position papers', presentationer och referat från workshopen publiceras efteråt på W3C:s webbplats.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 400 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/