W3C

W3C publicerar XInclude 1.0 som W3C Recommendation

XInclude gör det lättare att skapa återanvändbart innehåll

Kontaktpunkt Amerika och Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska)

Uttalanden finns tillgängliga.


http://www.w3.org/ -- 20 december 2004 -- I sitt arbete med att förstärka familjen av XML-språk har World Wide Web Consortium (W3C) publicerat XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 som en W3C Recommendation. XInclude 1.0 erbjuder en metod för att kombinera olika oberoende XML-dokument till ett enda sammansatt dokument.

XInclude adderar programspråksfunktionalitet till XML

Många programmeringsspråk tillhandahåller en inkluderingsmekanism som stöder återanvändning av modulärt innehåll. När väl en inkluderingsmekanism finns tillhands kan programmerare skriva applikationer som har mer funktionalitet. Uppmärkningsspråk har naturligtvis även de behov av samma typ av mekanism.

XInclude 1.0 är en generisk mekanism för att kombinera XML-dokument. Denna funktion är av stort värde för tillämpningar som behöver ett enkelt sätt att slå samman XML-dokument.

XInclude stöder bättre och effektivare innehållshantering

"För de flesta användare gör XInclude det lättare att konstruera innehåll som stöder återanvändning av information. Att återanvända information ger direkta effekter på verksamhetsnivån: billigare, snabbare och mer korrekta resultat," säger Paul Grosso, vice ordförande i den arbetsgrupp ("XML Core Working Group") som tagit fram XInclude.

XInclude 1.0 kan användas i miljöer som inte ger stöd för DTD:er ("Document Type Definition"), något som blir allt vanligare i och med att XML Schema har kommit i bredare användning. Till skillnad från den mekanism som används i DTD:er, dvs externa entiteter i XML, så erbjuder XInclude en generell mekanism som innehållsförfattare kan utnyttja då ett externt dokument inte kan åtkommas. XInclude gör det möjligt för en tillämpning att dra nytta av syntaxen för existerande XML-konstrukter — element, attribut och URI-referenser. Med XInclude kan en författare välja sättet på vilket ett dokument kan förenas med ett annat för att ge ett nytt dokument — antingen som uppmärkt text eller som ren text. Dessutom krävs inga deklarationer av XML-entiteter i XInclude, vilket däremot krävdes i tidigare DTD-baserade metoder.

XInclude fungerar med såväl XML 1.0 som XML 1.1

XInclude 1.0 drar fördel av XML Information Set (Infoset), och kombinerar XML "information sets". Därför kan den användas med alla versioner av XML, liksom med andra XML-baserade specifikationer, såsom XML-komponenterna XML Schema och XSLT, liksom med XML-applikationer som de populära specifikationerna för Scalable Vector Graphics (SVG) och VoiceXML 2.0. XInclude 1.0 utnyttjar även ramverket för XPointer och kan användas som mekanism för att inkludera sådana delresurser, t.ex. fragment i XML-dokument, som identifieras av egna xpointer-attribut.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Fler än 350 organisationer är medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/