W3C

W3C breddar stödet för talsyntes till fler världsspråk

Tidigt utkast till SSML 1.1 publicerat; workshop i Indien bidrar till förbättringar

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern-
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 10 januari 2007 -- Idag tog W3C steg för att öka talsyntesstödet till alltfler olika språk i världen då de används på webben. Det första offentliga utkastet av Speech Synthesis Markup Language (SSML) 1.1 innehåller viktiga nya funktionaliteter och andra anpassningar som föreslagits vid de SSML-workshops som avhållits i Beijing, Kina och Heraklion, Grekland. Den 13-14 januari 2007, ger W3C en tredje workshop om SSML, denna gång stödd av Bhrigus Software och International Institute of Information Technology (IIIT) i Hyderabad, Indien. Vid denna workshop kommer experter att granska och föreslå förbättringar av SSML -- en del av W3C:s ramverk för talbaserade gränssnitt, som utgörs av en uppsättning specifikationer vilka stöder konstruktion av talbaserade webbtillämpningar.

Ökande mängd talbaserade webbtillämpningar i många språk

Prognoser ger vid handen att inom tre år kommer webben att innehålla mycket mer information på kinesiska och indiska språk än vi ser idag. I de delar av världen där dessa språk talas kan människor lättare komma åt webbinnehåll via en mobiltelefon än genom en dator. Idag finns det mer än tio gånger så många mobiltelefoner än Internet-uppkopplade datorer. Med hjälp av en förbättrad SSML kan människor runt om i världen lätt lyssna till syntetiserat tal genom telefoner, på datorer och andra apparater. Detta gör att informationsåtkomst kan ske från nästan alla platser på jorden.

SSML 1.1 ger stöd för bred uppsättning talade språk

SSML 1.1 är en förbättring av W3C:s SSML 1.0 standarden ("W3C Recommendation"), genom att den innehåller vidgat stöd för de olika sätt varpå världens språk talas. En av dessa nyheter är funktionalitet för att tydliggöra ordgränser i språk som inte använder blanktecken som ordavskiljare -- t.ex. kinesiska, tailändska och japanska. Med SSML 1.1 kan man knyta in språkspecifika uttalsalfabet. Detta tydliggör sambandet mellan det tal som angivits av författaren och det tal som genererar ljud. Detta ger en mer finkorning hantering av användning av lexikon och ord i lexikon.

Dessutom ger SSML 1.1 nya funktionaliteter för att lättare kunna integreras med existerande och framväxande specifikationer av ramverk för talsyntes.

Workshop i Hyderabad Participants fokuserar på indiska, arabiska, hebreiska

Den tredje SSML-workshopen drar samman experter från Indien, Pakistan och andra länder för att identifiera och prioritera krav på sådana utvidgningar av SSML som underlättar dess användning för att generera icke-engelska språk -- bl.a. arabiska, hebreiska, och indiska språk som Telugu, Hindi, Bengali, Punjabi, Gujarthi och Urdu. Bland de viktigaste utmaningarna är att beskriva nya krav, dessas användningsfall, och vilka problem de löser. Resultaten från denna workshop kommer att granskas av W3C:s arbetsgrupp för talbaserade webbläsare, för att identifiera möjliga nya funktionaliteter i SSML 1.1 eller senare versioner.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/