W3C

W3C arrangerar ett symposium om webbstandarder inom e-förvaltning

Deltagare diskuterar hur webbstandarder bidrar till att myndigheter blir mer effektiva och stödjande

Kontaktpunkt Amerika och Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Middle-East --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa, <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom som översättningar till andra språk)


http://www.w3.org -- 16 januari 2007 -- För att skapa förståelse om hur webbstandarder kan bidraga till att kontakt mellan myndigheter och medborgare blir mer effektiv, transparent och säker, så arrangerar World Wide Web Consortium (W3C) ett europeiskt symposium om eförvaltning ("European Symposium on eGovernment") den 1-2 februari 2007 i Gijón, Asturias, Spanien. Deltagare kommer att diskutera problem och svårigheter som myndigheter och medborgare konfronteras med då de interagerar över webben. Symposiet kan bidraga till att identifiera möjliga förbättringar i W3C:s webbspecifikationer, och att identifiera möjliga delområden inom e-förvaltning ("eGovernment") där W3C kan arbeta.

Symposiet arrangeras av W3C:s spanska lokalkontor och Fundacion CTIC, samt har stöd från den asturiska regeringen.

Deltagande är avgiftsfritt och öppet för alla, men registrering i förhand är nödvändigt.

Medborgare vill ha bättre e-förvaltning

Termen e-förvaltning täcker myndigheters användning av webben eller andra informationsteknologier för att interagera med medborgare. I likhet med andra informationsleverantörer, så är interaktion med medborgare över nätet praktiskt och effektivt för myndigheter, med tjänster som skattedeklaration, ansökan om bidrag, specifik informationssökning, röstning, etc. Tillgång till information, och effektiv och säker kommunikation, bidrar till ett samhälle för alla. Användning av interoperabla och öppna webbstandarder säkerställer att människor med olika förmågor, och som använder olika typer av apparater, får tillgång till information, och detta bidrar till att "allmänhetens information" kommer att finnas tillgänglig i framtiden.

"W3C:s webbstandarder har bred användning inom e-förvaltning," säger Ralph Swick, ledare för W3C:s aktivitet "Teknologi och Samhälle. "Vi hoppas att symposiets deltagare ger oss sådan kritisk information som hjälper oss att utveckla nya teknologier för att svara upp mot medborgares behov och mål."

Representanter från satsningar kring e-förvaltning och från W3C utbyter erfarenhet

Bland deltagare i symposiet finns offentliga myndigheter, teknologiföretag, och konsulter som arbetar med offentliga e-tjänster, liksom användare av offentliga e-tjänster (medborgare, näringsliv, etc). Troliga ämnen att diskuteras är t.ex.: kravställningar på myndigheter; utmaningar för medborgare och myndigheter med IT-användning; interaktion, tillgänglighet och mobila webbens användning i e-tjänster; webbtjänster och e-förvaltning; den semantiska webben och e-förvaltning; säkerhet och personlig integritet i transaktioner inom e-tjänster.

Bland talare återfinns bl.a. Peter F. Brown (grundare av Pensive.eu och ordförande i eGovernment Focus Group, CEN), Serge Novaretti (handläggare, European eGovernment Services - IDABC, Europakommissionen), Eric Velleman (direktor, Bartimeus Accessibility Foundation), Vassilios Peristeras (seniorforskare), och Tomas Vitvar (gruppledare SIB - National University of Ireland, DERI Galway), liksom experter från W3C, såsom Daniel Dardailler (W3C/Europa), Ivan Herman (leder W3C:s arbete med den semantiska webben), Steven Pemberton (ordförande i W3C:s arbetsgrupper för HTML och Forms) och Yves Lafon (leder W3C:s arbete med Web Services Lead).

W3C och W3C:s spanska lokalkontor framför sina tack till sponsorena Ayuntamiento de Zaragoza, Satec, Universidad de Oviedo, Fundación Dintel och Ayuntamiento de Gijón, som bidragit finansiellt och in-natura till att detta europeiska symposium om e-förvaltning kommer att bli en succé.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/