W3C

W3C etablerar ny standard för internationaliserat webbinnehåll

ITS 1.0 visar hur man skapar interoperabla uppmärkningsspråk

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern-
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 3 april 2007 -- Med den senaste webbstandarden från W3C, "Internationalization Tag Set (ITS) 1.0" blir det lätt att skapa internationaliserat XML-innehåll. Innehåll kan kostnadseffektivt anpassas till språk, kultur och andra krav som finns i en viss marknad -- en process som kallas lokalisering. ITS 1.0 kan användas för att direkt definiera internationaliserade XML-scheman, för att utvidga ett existerande schema med internationaliseringsstöd, och för att internationalisera existerande innehåll. Med ITS 1.0 kan man skapa XML som kan användas världen över.

Det är alltför vanligt att internationella användare och de som lokaliserar innehåll brottas med dokumentformat, eftersom man inte tog hänsyn till internationalisering då scheman definierades", säger Richard Ishida, W3C ledare för internationaliseringsaktiviteten. "Utvecklare kanske inte vet vad som behövs, eller ger bara partiellt stöd, och kanske på ett sätt som skiljer sig från schema till schema. ITS ger nu stöd, såväl när du konstrerar nya scheman, som när du arbetar med existerande scheman.

ITS 1.0 är en viktig komponent i en verkligt världstäckande webb

ITS 1.0 inriktar sig på ett antal krav på internationalisering, såsom att kunna identifiera vilket språk ett stycke text uttrycks i, att specificera vilken riktning texten har (t.ex. höger-till-vänster för hebreiska och arabiska), att erbjuda s.k. "Ruby"-annoteringar (som används i östasiatiska språk för att indikera uttal) och att ge tips om innehåll skall översättas eller ej (vilket är ett viktigt krav för verktyg som skall stödja lokalisering).

Ett internationaliserat XML-schema tar hänsyn till sådana krav tidigt i schemadefinitionsprocessen. Med ITS 1.0 kan konstruktörer av XML-scheman på ett kostnadseffektivt sätt bygga lokaliseringsförberedda scheman genom att återanvända fördefinierade begrepp från ITS 1.0, såsom attributet "its:dir" för att ange textriktning.

Med ITS 1.0 kan man också förbättra internationalisering av existerande XMLdokument utan att modifiera dem. Detta kan man åstadkomma genom att beskriva hur egenskaper hos det existerande formatet skall kopplas till motsvarande egenskaper hos ITS 1.0. Genom att skapa dessa kopplingar med hjälp av konstrukter i ITS 1.0, så kan ITS-medvetna lokaliseringsverktyg enkelt anpassas för att hantera existerande innehåll, såsom innehåll representerat i XHTML, DocBook och DITA. Med ITS 1.0 blir det också lättare att konstruera lokaliseringsverktyg, genom att vi nu får en standard för lokaliseringsbegrepp.

ITS 1.0 framtaget i internationellt samarbete

Då ITS 1.0 konstruerades, så tog internationaliseringsaktiviteten hänsyn till krav på internationalisering och lokalisering från schemautvecklare (utveckling av nya scheman såväl som anpassning av existerande scheman), från leverantörer av verktyg för innehållshantering och innehållsleverantörer. ITS 1.0 har utvecklats i nära samverkan med standardiseringsinitiativ som drivs av aktörer i lokaliseringsområdet, såsom XLIFF TC i OASIS, och OSCAR SIG inom LISA.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/