W3C

Speciellt W3C-spår vid WWW2007-konferensen

Visioner om smidig webbupplevelse

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 eller +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Finns även på engelska, franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 17 april 2007 -- World Wide Web Consortium (W3C) presenterar färska resultat och framtida arbetsplaner inom ramen för W3C-spåret vid WWW2007-konferensen, som äger rum i Banff, Alberta, Canada, den 9-11 maj 2007.

De nio sessionerna som ges detta år -- med inalles 33 presentationer -- täcker bl.a.:

W3C-spåret, som är en regelbundet återkommande del av IW3C2-serien av konferenser, ger konferensdeltagare en möjlighet att träffa teknisk personal från W3C och ledarna för arbetsgrupper, samt att få ta del av senaste utveckling av webbteknologier.

Förutom W3C-spåret, så kan du lyssna på Tim Berners-Lee, som håller öppninganförandet -- "The Two Magics of Web Science" -- onsdagen den 9 maj. Tim Berners-Lee deltar också i en session om webbens histora samma dag.

Du kan också träffa W3C-personal i W3C-montern (#7) i utställningsområdet på Fairmont Banff Springs Hotel.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/