W3C

World Wide Web Consortium öppnar kontor i södra Afrika

W3C inbjuder teknisk expertis från en snabbt växande ekonomi att delta i standardiseringsarbete

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 eller +33.676.86.33.41
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

Finns även på engelska franska och japanska ; (dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 24 april 2007 -- World Wide Web Consortium (W3C) kan nu meddela att dess kontor för södra Afrika öppnar, och att nu experter från regionen inbjuds att delta i det internationella arbetet vid W3C att utveckla webbstandarder. Värd för kontoret är Meraka Institute, ett FoU-centrum lett av Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) i Pretoria, Sydafrika.

W3C inbjuder nu allmänheten och pressen att närvara vid öppningsceremonin, vilken äger rum den 14 maj 2007. Representanter från industri och ledande forskare i södra Afrika kommer att tala om informations- och kommunikationsteknologi (IKT), och representanter från W3C presenterar senaste resultat. Bland talarna återfinns:

De som vill deltaga, skall registrera sig på anmälningssidan eller skicka ett epostmeddelande till Dikeledi Moche < dmoche@csir.co.za >, med information om namn, titel, företag och kontaktdata, eller ringa till +27 12 841 2110

Södra Afrika ser stark tillväxt inom IT och telekom

Kontoret för södra Afrika har kontakt med hela den region som definieras som Södra Afrika av Förenta Nationerna och "Southern African Customs Union". Bland länderna återfinns Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika och Swaziland.

Sydafrika är bland de 20 främsta i världen inom utveckling och användning av telekommunikation och Internet. Eftersom användning av mobiltelefoni och Internet växer kraftigt, så finns det ett stort antal lokala företag som försöker etablera sig i regionen och i Afrika i stort. De flesta av dem har insett att det är bara genom innovativ webbanvändning som de kan få förutsättningar för stabilitet och tillväxt. Sådana teknologiområden ligger nära W3C:s verksamhetsområden.

Meraka Institute kopplar regional IKT-expertis till W3C

Meraka Institute är den enhet inom CSIR som fokuserar på forskning och utveckling inom IKT-området. CSIR är ett forskningsråd med statligt stöd, som etablerades genom ett parlamentsbeslut 1945. Meraka Institute har samarbetspartners inom den privata sektorn och inom den offentliga sektorn, samt gott samarbete med internationella partners.

Ett område som Meraka fokuserar på är innovation inom IKT, med resultat som bidrar till att hantera de utvecklingsutmaningar som Sydafrika, kontinenten i helhet, och utvecklingsvärlden står inför. Bland projekten återfinns "National Accessibility Portal" (som fokuserar på IKT för människor med funktionshinder, samt äldre), "Digital Doorway" (utbildningsstöd), "Wireless Africa" (kommunikationspunkter som ägs på gräsrotsnivå) och IKT inom undervisning, som alla har skapat positiva effekter i regionen.

Detta fokus, och CSIRS:s etablerade regionala samarbeten med industri och forskning, gör Meraka Institute till ett naturligt val som värd för W3C-kontoret.

Om W3C:s lokala kontor

W3C:s medlemmar arbetar med att förverkliga webbens potential, och i linje med detta samverkar W3C med olika regionala organisationer som också de vill arbeta aktivt med att öka webbens värde. W3C-kontoren stöder informationsspridning i nationella språk, hjälper till att bredda W3C:s geografiska bas, och uppmuntrar internationellt deltagande i W3C:s arbete. W3C har kontor i Australien, Benelux, Finland, Grekland, Hong Kong, Indien, Israel, Italien, Kina, Korea, Marocko, Spanien, Sverige Storbritannien och Irland, Södra Afrika, Tyskland och Österrike, samt Ungern.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/