W3C   WSRI Logo

W3C och WSRI håller en workshop kring transparens och effektivitet inom e-förvaltning

Experter inom webbstandarder och offentlig förvaltning diskuterar mål för effektiv webbanvändning

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern-
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa, <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Finns även på engelska franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 15 maj 2007 -- Ledande organisationer inom webbstandarder och webbforskning tar nu emot bidrag från experter på offentlig förvaltning, rörande frågor om hur dagens webb stöder verksamhet och tjänster, och vilka insatser som skulle göra webben till ett mer effektivt verktyg för att uppnå uppsatta mål -- såväl i termer av bättre tillgång till och förståelighet av offentlig information, som i form av nya medborgartjänster. World Wide Web Consortium (W3C), i samverkan med Web Science Research Initiative (WSRI), har publicerats en inbjudan av bidrag till en workshop "Toward More Transparent Government - Workshop on eGovernment and the Web". Denna workshop äger rum i Washington DC, US, den 18-19 juni 2007. Inlämning av artiklar skall ske senast 22 maj 2007.

Internet och webben har förändrat förvaltningarnas gränssnitt

Internetuppkopplade datorer och webben har radikalt förändrat det sätt varpå medborgare och myndigheter interagerar. Medborgare kan nu utnyttja ett växande utbud av tjänster (t.ex. ansöka om körkort, anhålla om skatteåterbetalning) och har lättare att åtkomma information av allmänintresse, innefattande bl.a. information om lagstiftning och regler, grundläggande data som skapas inom myndigheter, debatter om allmänna policies, och information om offentliga resurser såsom geodata. Men det finns många öppna frågor som bör utforskas, för att bättre förstå dynamiken hos offentlig information på webben.

Frågor som dessa har belysts i W3C:s europeiska symposium om e-förvaltning, som hölls i Gijòn, Spanien, tidigare i år. De insikter som där framkom identifierade specifika områden där det finns ett behov av ytterligare diskussion och insatser. Vi hoppas att denna workshop kommer att visa på behov som delas av europeiska såväl som amerikanska förvaltningar, likväl som att identifiera eventuella särskiljande utmaningar.

Denna workshop drar samman representanter för myndigheter; datorvetare och andra andra forskare specialiserade på förvaltningsfrågor av teknisk och juridisk karaktär; ledande aktörer inom området webbstandarder, samt en bred uppsättning företag som levererar produkter och tjänster till offentlig sektor. Samordnare för workshopen är Ari Schwartz (Center for Democracy and Technology); Nigel Shadbolt (University of Southampton), och Daniel Weitzner (W3C och MIT CSAIL).

Framträdande talare talar om hinder och möjligheter med dataintegration

Workshopens program -- som håller på att utarbetas -- finns redan experter på webbteknologi, dataintegration, policyutveckling, etc. Bland bekräftade talare återfinns Tim Berners-Lee (W3C och MIT CSAIL), Vanessa Lawrence, (UK Ordnance Survey), och Carol Tullo (Office of Public Sector Information, UK).

Inlämning av textbidrag till 22 maj

Den som vill deltaga kan nu anmäla sitt deltagande. Eftersom deltagarantalet är begränsat så bör intresserade göra sin anmälan så fort som möjligt. Workshopens programkommitté fortsätter att ta emot och granska inlämnade artiklar fram till och med 22 maj 2007. De som vill ha mer information kan ta del av inbjudan till workshop.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Om Web Science Research Initiative [WSRI]

Web Science Research Initiative (WSRI) är ett samarbete mellan Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) vid MIT, och School of Electronics and Computer Science (ECS) vid Southamptons universitet. WSRI:s mål är att bidra till vetenskapliga framsteg som underlättar framtida konstruktion och användning av webben. WSRI erbjuder en plattform där vetenskapsmän och experter kan samarbeta inom ramen för den första multidisciplinära forskningssatsningen som är specifikt inriktad på studer av webben -- i alla dimensioner av storlek och komplexitet. Dessutom utvecklas den nya disciplinen "webbvetenskap" genom att lägga en grund som kommande generationer av forskare kan bygga vidare på. Mer information finns på see http://webscience.org/