W3C

Workshop om webbtillämpningar belyser prestandautmaningar

W3C fokuserar på metoder och teknologier för interopererbarhet, oavsett apparater

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 5 juni 2007 -- Idag och imorgon träffas experter på webbtillämpningar i Dublin, Irland, för att undersöka hur deklarativa tekniker kan fånga applikationsutvecklares intentioner, istället för att använda tekniska medel för att beskriva hur effekterna skall åstadkommas, och därmed reducera kostnaderna för att utveckla och förvalta webbtillämpningar. W3C:s Workshop on Declarative Models of Distributed Web Applications fokuserar på hur man kan webbtillämpningar att fungera bra i en bred uppsättning omgivningar -- i hemmet, på kontoret, och i mobila sammanhang. Workshopen äger rum hos MobileAware och stöds av Irish State Development Agency, Enterprise Ireland.

"Utvecklare lägger ned mycket tid och kraft på att brottas med detaljer i hur olika webbläsare varierar i hur de stöder uppmärkning, formatmallar och skriptning", förklarar Dave Raggett, ledare för W3C:s aktivitet Ubiquitous Web Applications Activity. "Detta blir alltmer komplicerat, eftersom en alltmer variationsrik uppsättning apparater används för att surfa på webben. Workshopen kommer att undersöka vilka möjligheter som står till buds för att utvecklare ska kunna fokusera på tillämpningen själv och dess interaktion med användaren, och få verktyg som tar hand om detaljerna i hur olika apparater ska kunna använda tillämpningen".

Webbtillämpningar består idag av en avsevärd mängd skriptkod, såväl på servern som i webbsidan. Detta för typiskt med sig att tillämpningar måste byggas om då nya apparater och nya miljöer skall stödjas. Workshopen kommer att undersöka vilken potential deklarativa tekniker har för att beskriva webbtillämpningar -- inte bara i form av vilken uppmärkning som levereras till vilken apparat, utan ur ett helhetsperspektiv.

Idag används skriptning flitigt på servern, för att dynamiskt generera uppmärkning för användarens specifika apparat, och kostnaden för att utveckla och underhålla sådana skript är ett konkret motiv för att undersöka möjligheterna med deklarativa ansatser. XML-databaser och XQuery skapar en god grund för ett nytt synsätt. Likaledes kan tekniker från den semantiska webben användas för att representera och resonera baserat på beskrivningar av apparaters förmåga och kapacitet, och av olika rättighetsmodeller. Säkerhet och användbarhet är kritiska områden för nya webbtillämpningar -- speciellt de som innebär ett mer omfattande utnyttjande av information om apparater och personlig information.

Viktiga utmaningar för workshopen inkluderar tillit, identitet, personlig integritet och säkerhet. Då tillämpningar behöver komma åt andra apparater -- såsom skrivare och andra tillämpningsservrar, eller autonoma hänsdelsestyrda tillämpningar --så måste det finnas medel för att ge säker tillgång till sådana apparater utan att behöva avkräva upprepade inloggningar av användaren.

W3C kommer att öppet publicera programmet, "position papers" och presentationer, inlänkade på hensidan för workshopen, samt även sammanfattningar av diskussionerna.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/