W3C

Ny standarder för röststyrda webbtillämpningar

W3C standardiserar nya funktionaliteter för VoiceXML, smartare taligenkänning

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 19 juni 2007 -- Idag publicerar W3C standarder som förbättrar möjligheter och interoperabilitet i talbaserade webbläsare och taligenkänningssystem. W3C:s arbetsgrupp för talstyrda webbläsare ("Voice Browser Working Group") har fullbordat arbetet med såväl VoiceXML 2.1 som Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) 1.0, två kritiska delar av W3C:s ramverk för talbaserade gränssnitt. Intyganden från företag och andra organisationer visar starkt stöd för dessa nya standarder.

Voice XML 2.1 standardiserar praktiska industriella interoperabilitetslösningar

VoiceXML 2.1 utvidgar det redan brett använda dialogspråket VoiceXML 2.0, bl.a. genom att lägga till funktionalitet som visat sin användbarhet i implementerade system. Sådana funktionaliteter är t.ex. dynamiska referenser till grammatik och skripts, att upptäcka när användaren avbryter dialogen, och att kunna bearbeta flera olika datamängder i en enda access till servern. Alla tillämpningar baserade på VoiceXML 2.0 kommer att direkt fungera tillsammans med VoiceXML 2.1, vilket ger värdefull interoperabilitet.

SISR förbättrar transformation från tal till uppmärkning

Med Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR 1.0) kan utvecklare extrahera och översätta textuella representationer av ord som kännts igen av ett taligenkänningssystem, och strukturera resultaten i ett format lämpat för vidare bearbetning av talsystemet. Till exempel man man, med SISR, ange instruktioner för konvertering av den talade frasen "Jag vill flyga från Los Angeles till Seattle" till en datastruktur som innehåller "avgångsort: LAX" och "destination: SEA" .

Ramverk för talbaserade gränssnitt konstruerat av internationellt ledande industri och forskning

I W3C:s arbetsgrupp för talbaserade webbläsare deltar ledande aktörer inom telefoni och webb, såsom Aspect Communications; Chinese Academy of Sciences; Comverse Technology; Deutsche Telecom AG; France Telecom; Genesys Telecommunications Laboratories; HP; IBM; iFLYTEK; IWA-HWG; Intervoice; Korea Association of Information and Telecommunication; Loquendo S.p.A.; Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.; MITRE Corporation; Nuance Communications; Openwave Systems Inc.; SandCherry, Inc.; Toshiba Corporation; Voxeo Corporation och Voxpilot Ltd.

I W3C:s ramverk för talbaserade gränssnitt ingår följande färdiga standarder: VoiceXML 2.1, SISR 1.0, Speech Recognition Grammar Specification (SRGS 1.0), och Speech Synthesis Markup Language (SSML 1.0). Kommande standarder i ramverket är: CCXML, Pronunciation Lexicon Specification (PLS 1.0) och SSML 1.1. Arbetsgruppen utvecklar även State Chart XML (SCXML) och VoiceXML 3.0.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/