W3C

W3C fullbordar arbetet på kritisk standard för webbtjänster, WSDL 2.0

WSDL 2.0 utvidgar "WS-I Basic Profile"; fullt stöd för HTTP och SOAP i webbtillämpningar

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern--
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska, och japanska; dessutom som översättningar i andra språk)http://www.w3.org/ -- 27 juni 2007 -- Idag har W3C fullbordat ett beskrivningsspråk för webbtjänster, med komplett stöd för det viktigaste webbprotokollet, HTTP, och det mest spridda protokollet för webbtjänster (SOAP). Web Services Description Language (WSDL) 2.0 innehåller såväl de förbättringar av WSDL 1.1 som ingår i WS-I Basic Profile, inbyggd arvsprincip, importfunktioner, förbättrad beskrivning av uppträdande fel, samt fullständigt stöd för HTTP och SOAP. Grundlig funktions- och interoperabilitetstestning har bidragit till att skapa en solid interoperabel standard som stöder de mål som satts upp för den föregående WSDL 1.1, och som även stöder behoven hos dagens utvecklare av webbtillämpningar.

"Det har varit en lång utvecklingstid, men utvecklare har insett att det varit värt att vänta på", förklarar Jonathan Marsh, en av ledarna för arbetsgruppen (W3C Web Services Description Working Group) och direktor för Mashup Technologies vid WSO2. "Förutom de rigorösa tester som genomförts, så är vi glada att kunna erbjuda utvecklare HTTP-bindning, vilket ger webbanpassad tillgång till tjänster, för de fall att man inte behöver avancerade funktionaliteter i SOAP-stacken, såsom WS-Addressing, WS-Security, och WS-ReliableMessaging.

Utvecklingen av WSDL 2.0 började med strikta interoperabilitetskrav, slutade med konverteringsverktyg och stöd i framväxande webbstandarder

När arbetet med webbtjänster påbörjades fanns redan ett stort intresse för SOAP 1.1 och WSDL 1.1. Förhoppningar om interoperabilitet inom den första familjen av icke-standardiserade versioner kunde inte uppfyllas fullt ut. T.ex. skapades WS-I, för att skapa profiler baserade på icke-standardiserade versioner av populära teknologistandarder för webbtjänster.

I detta läge argumenterade W3C:s medlemmar för att W3C skulle ta fram en interoperabel WSDL-standard. Genom problemanalys genomförd av arbetgruppen, och genom samarbete med arbetsgruppen för WS-I Basic Profile kunde man identifiera tydliga förbättringsbehov, och därifrån driva arbetet med SOAP 1.2 och WSDL 2.0.

De som byggt implementationer som uppfyller WS-I Basic Profile kan använda ett verktyg som översätter till WSDL 2.0, och därigenom underlättas transitionen till den nya standarden, och gör det möjligt att utnyttja de extra funktionaliteter som nu erbjuds.

Dessutom har stöd för WSDL 2.0 redan byggts in i kritiska framväxande standarder för webbtjänster, bl.a. Semantic Annotations for WSDL (SAWSDL) och WS-Policy 1.5, som bägge förväntas bli färdigställda i september 2007.

Utvecklare kan med WSDL 2.0 välja webbtjänstmodell: HTTP eller SOAP

I och med att REST-modellen och "SOAP på HTTP" är så populära, så har arbetsgruppen satsat på att erbjuda fullständigt stöd för HTTP inom webbtjänstbeskrivningar. Därför har WSDL 2.0 fullständigt stöd för HTTP och SOAP, vilket gör den lämplig för såväl enkla webbtillämpningar, som för webbtjänsttillämpningar som behöver ytterligare funktionalitet.

WSDL 2.0 skapad och implementerad av ledande industri; brett upptag förväntas

Arbetsgruppen (Web Services Description Working Group) har haft deltagare från ledande industrier i området tillämpningsutveckling. Den har letts av Marsh och Tony Rogers från CA. Nuvarande deltagare i arbetsgruppen är Adobe Systems Inc.; Agfa-Gevaert N. V.; BEA Systems, Inc.; BT; CA; Canon, Inc.; IBM; University of Innsbruck; IONA Technologies, Inc.; Maryland Information and Network Dynamics Lab at the University of Maryland; Microsoft Corporation; Oracle Corporation; Rogue Wave Software; SAP AG; Sonic Software; Sun Microsystems, Inc.; TIBCO Software, Inc.; WSO2 och Xerox Corporation.

Många företag har meddelat att de kommer att stödja WSDL 2.0 i kommande produkter; bl.a. Adobe Systems Inc.; CA; IBM; Sun Microsystems, Inc; webMethods och WSO2. Mer information om dagens stöd, och planer för framtiden finns på sidan för stöduttalanden.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/