W3C

W3C publicerar öppen standard för beskrivning av webbtjänstpolicies

Policylager skapar nya möjligheter i utvidgningsbar arkitektur

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 4 september 2007 -- Idag har World Wide Web Consortium publicerat en kritisk webbstandard som ger möjligheter att utvidga funktionalitet hos webbtjänster och applikationer baserade på Service Oriented Architecture (SOA). Med Web Services Policy, som bygger på grundläggande W3C-standarder för webbtjänster, kan utvecklare stödja krav på säkra transaktioner, tillförlitligt meddelandeutbyte, metadata för adressering, etc., på ett modulärt sätt. Med Web Services Policy 1.5 kan utvecklare använda utvidgningar av en tjänst, utan att störa eller tarva ändringar i tjänstebeskrivningar på lägre nivåer. Utvidgningarna (vilka består av s.k. "policy assertions") definieras av andra specifikationer.

Web Services Policy 1.5 baseras på industriella behov och erfarenheter

Flera år av praktisk användning av kommersiella webbtjänstapplikationer har tydligt visat att det krävs en modulär ansats för att beskriva nödvändiga och optionella utvidgningar av en tjänst. Utan denna möjlighet kan det vara kostsamt att konstruera om hela tjänster då tillämpningsbehoven ändras. Med Web Services Policy 1.5 reduceras denna kostnad. Den knyter samman nyckelstandarder för webbtjänster -- såsom SOAP 1.2, WSDL 2.0, och XML Schema -- till en växande mängd utvidgningar som avspeglar industriella behov och erfarenheter.

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies (W3C Web Services Policy Working Group) bjöd in utvecklare för att demonstrera interoperabilitet, genom att utvärdera programvara på arbetsgruppens testsviter. Tio implementationer av Web Services Policy 1.5 har bekräftat att specifikationen svarar upp mot existerande behov. Testerna har fokuserats på säkerhetskrav, en av de typer av användningsfall som industrin lagt stor vikt vid.

Ett annat användningsfall -- metadata för adressering -- har varit fokus för arbetsgruppen för webbtjänstadressering (WS-Addressing Working Group). Dessa två W3C-arbetsgrupper har samarbetat för att säkerställa att Addressing Metadata Specification är anpassad till policyramverket.

W3C:s arbetsgrupp för webbtjänstpolicies har också fått specifikationerna granskade av flera tekniska kommitteer inom den del av OASIS som arbetar med webbtjänster (UDDI, WS-RX, WS-TX, och WS-SX), för att säkerställa att Web Services Policy 1.5 uppfyller deras användningsfall.

Arbetsgrupp för webbtjänster samlar ledande industrier

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies har varit ett forum för ledande aktörer inom programvaruindustrin, bl.a. Adobe Systems Inc; Axway Software; BEA Systems, Inc; CA; Fujitsu Limited; IBM; IONA Technologies, Inc.; JBoss Inc.; Layer 7 Technologies; Microsoft Corporation; Nokia; Nortel Networks; Oracle Corporation; SAP AG; Sonic Software; Sun Microsystems, Inc.; webMethods, Inc.; och WSO2.

Många av deltagarna i gruppen har uttalat sin avsikt att stödja denna specifikation i sina produkter, vilket återges i dokumentet med stöduttalanden.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/