W3C

Pressmeddelande: W3C håller tekniskt möte i Cambridge (MA, USA) i november

W3C öppnar upp för diskussion, aktiviteter och nätverkande den 7 november

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 16 oktober 2007 -- Ledande personer i utvecklingen av webbstandarder träffas i Cambridge, MA, USA, för en intensiv vecka av diskussioner, problemlösning och nätverkande om webbens framtid. För första gången inbjuds nu pressen att deltaga i veckans huvudinslag -- plenariedagen.

Under dagarna 5 - 10 november 2007, på Hyatt Regency Cambridge Hotel, äger W3C's tekniska vecka 2007 rum, med deltagande av 39 av W3C:s arbets- och intressegrupper, W3C:s rådgivande grupp och rådgivande kommittée, och erbjuder dessutom en speciell dag för diskussioner och engagemang.

Höjdpunkten i W3C:s tekniska vecka är plenariedagen, onsdag 7 november. Såväl paneler som individuella talare belyser kritiska utmaningar och visionerar om webbens framtida utveckling. I detta års program ingår bl.a. en panel om växande samverkan mellan W3C och den breda gruppen av webbutvecklare; utmaningar som HTML5 och XHTML2 tacklar; W3C:s framväxande vision om vad som behövs för video på webben; samt en serie av kortpresentationer -- 5 minuterspresentationer om en rad av tekniska teman som skall informera, provocera och inspirera deltagarna.

Representanter från media inbjuds att deltaga i plenariedagen, och att inom ramen för en speciell pressträff få möta W3C:s ledare Tim Berners-Lee och huvudsponsorer av detta evenemang. W3C tackar huvudsponsorerna Cisco, IBM, och Nokia för deras stöd av mötet.

Plenariedagen är öppen för alla inom mediavärlden, men registrering av deltagande (http://www.w3.org/2002/09/wbs/35125/TPAC-Media/) krävs. Vissa former av stöd för deltagande på distans kommer även att erbjudas, såsom möjlighet att deltaga via telefonkonferens och IRC. Den som vill ha mer information om programmet eller har andra frågor kan kontakta Janet Daly, +1 617 253 5884 <janet@w3.org>.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/