W3C

Pressmeddelande: W3C, Tim Berners-Lee presenterar visionen om den mobila webben vid "Mobile Internet World"

Webbens uppfinnare talar om innovation i den mobila webben och diskuterar med pressen

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa, <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom som översättningar i andra språk)http://www.w3.org/ -- 23 oktober 2007 -- W3C:s ledare och webbens uppfinnare Tim Berners-Lee är inbjuden talare vid Mobile Internet World (MIW), som äger rum 13-15 november på Hynes Convention Center i Boston, MA, USA. Titeln på hans anförande är "Escaping the Walled Garden: Growing the Mobile Web with Open Standards" -- hur standarder skapar öppenhet i den mobila webben, och lägger grunden för tillväxt. W3C:s satsning på den mobila webben -- "Mobile Web Initiative" (MWI) -- arrangerar en extra konferens i anslutning till MIW: Developer's Summit on Mobile Web Standards, den 13 november. Deltagare i denna extra konferens kan här inhämta mer information om W3C:s vision om "En Enda Webb", där senaste nyheter om utveckling inom den mobila webben presenteras av deltagare i och sponsorer av MWI-satsningen, bl.a. Google, MobileAware, mTLD, Nokia, Opera Software, France Telecom Group, och Vodafone.

Ledande aktörer i området, och W3C-experter på den mobila världen deltar i hela arrangemanget, och informerar om nya innovationer rörande goda konstruktionsråd, mobil Ajax, apparatbeskrivning, mobileOK-märkning och andra trender som belyser hur det mobila ekosystemet drar nytta av att vara en del av "En Enda Webb.".

W3C arrangerar även en speciell lunch för press och analytiker, på onsdag 14 november från 12.00-13:30, vid "Mobile Internet World". Bland talarna finns Tim Berners-Lee och representanter för W3C:s MWI-satsning. Begränsat antal platser finns tillgängliga -- kontakta Janet Daly, ansvarig för global information, via telefon +1 617 253 5884 eller epost <w3t-pr@w3.org> för att reservera plats vid lunchen.

Registrering för deltagande i "Mobile Internet World" är öppen; information om registrering för deltagare från pressen finns på http://www.mobilenetx.com/media_contacts.shtml

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/