W3C

World Wide Web Consortium öppnar kontor i Brasilien

Första W3C-kontoret i Sydamerika bidrar till webbinnovation i snabbt växande ekonomi

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 eller +33.676.86.33.41
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 30 oktober 2007 -- World Wide Web Consortium (W3C) har glädjen att meddela att det första W3C-kontoret i Sydamerika nu öppnar: det brasilianska W3C-kontoret, placerat på NIC.br (Brazilian Network Information Center) institute, i Sao Paulo, Brasilien. W3C ser fram emot att detta kontor förstärker samverkan med den portugisiskspråkiga världen. Dessutom är viktiga delar av IT-utvecklingen i Brasilien i linje med aktuella insatser inom W3C, såsom mobila webben, webbtillämpningar och video på webben

Växande ekonomi, gedigen infrastruktur för informations- och kommunikationsteknologi

Brasilien och länder som Ryssland, Indien och Kina -- en grupp av länder som kallas BRIC i en rapport publicerad 2003 av Goldmann Sachs Investment Bank -- är snabbt framväxande ekonomier. Enligt rapporten kan år 2050 dessa länder tillsammans vara större än dagens rikaste länder. Initiativ i den privata sektorn och insatser av offentliga sektorn har bidragit till ökad investering i näringsliv och infrastruktur, av nationella såväl som internationella investerare. Brasiliens mångfald gör landet unikt i Sydamerika, och skapar starka incitament för utländksa investerare. Det är jorden femte största land, med en lovande marknad med starkt urban karaktär.

Brasilien tar till sig mobilt Internet, satser på IT-innovation

Kring 40 miljoner brasilianer har tillgång till Internet -- den största mängden Internetanvändare av alla länder i Latimamerika. Telecommunications Industry News rapporterade i oktober 2007 att antalet användare av trådlös kommunikation i Brasilien översteg 112 miljoner. Brasilianska företag arbetar effektivt på den globala marknaden, och har levererat konkurrenskraftiga lösningar inom områden som mobila banktjänster, öppen källkod, webbtillgänglighet, trådlöst Internet, spel, e-förvaltning och HD-television. Utvecklingen av en specifik modell för HDTV har förvandlat den brasilianska marknaden till ett gigantiskt laboratorium för studier av denna teknologi.

Brasiliens starka position inom områdena Internet och mobilitet kommer också att bidraa till att minska den digitala klyftan som skapar ett hinder för delar av befolkningen.

Det brasilianska kontoret tillhandahåller regional expertis till W3C

Brazilian Network Information Center (NIC.br) är en icke-vinstdrivande organisation, skapad för att verkställa de beslut och åtgärder som Brazilian Internet Steering Committee (CGI.br) fattar beslut om. CGI.br, som ansvarar för koordination och integration av Internetaktiviteter i landet, är en samarbetsorganisation sammansatt av medlemmar från regeringen, privata sektorn, intresseorganisationer och den akademiska världen. Denna sammansättning har gjort det möjligt för NIC.br att deltaga i beslutsprocesser rörande implementation, förvaltning och användning av nätverket.

Om W3C-kontoren

Genom sina medlemmar arbetar W3C för att leda utvecklingen av den globala webben. Som ett led i arbetet samverkar W3C med regionala organisationer som vill ge sitt bidrag till att uppnå målen. W3C-kontoren bidrar med informationsspridning på lokala språk, breddar W3C:s geografiska bas, och uppmuntrar till internationellt deltagande i W3C:s olika aktiviteter. W3C har kontor i Australien, Benelux-länderna, Brasilien, Finland, Grekland, Indien, Israel, Italien, Kina, Korea, Marocko, Spanien, Storbritannen / Irland, Sverige Södra Afrika, Tyskland / Österrike samt Ungern.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/