W3C

W3C-världen möts, diskuterar webbens framtid

Hundratals internationella deltagare utbyter tankar, samordnar arbete

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 7 november 2007 -- Idag träffas konstruktörer av nästa version av HTML, utvecklare av den semantiska webben, säkerhetsexperter, tillgänglighetsförespråkare, och media i Cambridge, Massachusetts (USA). W3C välkomnar fler än 400 experter från hela världen, som deltar i en lockande plenariedag, vilken fokuserar på de faktorer som formar webbens framtid. Plenariedagen är höjdpunkten på en intensiv mötesvecka vid Hyatt Regency Cambridge Hotel, där fler än 40 arbetsgrupper samlas för att utbyta idéer -- såväl i formella möten som i informella korridorsamtal.

Detta år ingår i programmet för plenariedagen en panel om stärkta relationer mellan W3C och utvecklarvärlden; de utmaningar som HTML5 och XHTML2 tacklar; W3C:s vision om vad som behövs för att stödja video på webben; och en serie av kortpresentationer -- femminuters presentationer om en rad av tekniska ämnen -- med målsättning att informera, provocera och inspirera deltagarna.

Den avslutande diskussionen -- med rubriken "Cracks and Mortar" -- leds av W3C:s ledare Tim Berners-Lee, och ger en översikt över vad webben blivit, och belyser fram de sprickor som kan tyda på åldrande, men likaväl kan yppa nya möjligheter.

Deltagare från pressen träffar Tim Berners-Lee och platinasponsorer av detta evenemang, vid en speciell pressträff. W3C tackar platinasponsorerna BEA Systems, Cisco, IBM och Nokia för deras generösa stöd av detta möte.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/