W3C

W3C publicerar förslag till HTML 5, nästa HTML

Webbutvecklare tar fram nästa HTML-standard i öppen samverkan hos W3C

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170


http://www.w3.org/ -- 22 januari 2008 -- W3C publicerar idag ett tidigt utkast av HTML 5, en omfattande revision av uppmärkningsspråket för webben. Arbetsgruppen för HTML skapar HTML 5 som en öppen rojaltyfri specifikation för rikt webbinnehåll och webbapplikationer. Gruppen arbetar helt öppet, med nästan femhundra deltagare, bl.a. representanter från W3C-medlemmarna ACCESS, AOL, Apple, Google, IBM, Microsoft, Mozilla, Nokia och Opera.

"HTML är självklart en mycket viktig standard ", säger Tim Berners-Lee, författare av den första versionen av HTML och ledare för W3C. "Det gläder mig att se att utvecklare -- bl.a. tillverkare av webbläsare -- arbetar tillsammans för att skapa den bästa möjliga vägen framåt för webben. Det är är en utmaning att sammanställa synpunkter från så många människor, liksom att balansera stabilitet mot innovation, pragmatism mot idealism".

Varför HTML 5 behövs

Ingenjörer, designers, marknadsföringsavdelningar och användare i allmänhet har lärt mycket om webben som medium sedan HTML 4 först publicerades i december 1997. Webbplatser avspeglar denna förändring; de är inte längre samlingar av statiska webbsidor, de innehåller numera en rikedom av media, som stöder deltagande och utvecklas mot att bättre stödja användares krav och önskemål. Ajax och liknande teknologier har stimulerat krav på en ny standard, som gör att människor kan skapa webbtillämpningar vilka interopererar på bordsdatorer och mobila plattformar.

W3C startade arbetsgruppen för HTML i mars 2007, som ett forum för att skapa konsensus om den nya standarden. Gruppen har redan publicerat en uppsättning designprinciper för HTML, bl.a. hur man skapar stöd för existerande innehåll, dokumenterade goda tillämpningsråd, hur man skiljer innehåll från presentation och hur man skapar universell användbarhet (språk, apparater, tillgänglighet). Dessa principer ger en grund för de strategiska val arbetsgruppen måste göra.

Vad är nytt i HTML 5

Några av de mest intressanta nyheterna i HTML 5 är API:er för att rita tvådimensionell grafik, bädda in och styra audio- och videoinnehåll, hantera långsiktig lagring hos klienten, och ge användare möjlighet att interaktivt editera dokument eller delar av dokument. Andra funktionaliteter gör det lättare att representera vanliga webbsideelement, såsom <section>; <footer>; <nav> (för navigering) och <figure> (för att knyta en text till ett foto eller annat inbäddat innehåll). Författare skriver HTML 5 antingen med "klassisk" HTML-syntax eller med en XML-syntax, beroende på tillämpningskrav. Hitta mer information i förteckning över ändringar gentemot HTML 4.

Specifikationen av HTML 5 underlättar interoperabilitet, och minskar utvecklingskostnader, genom att ange exakta regler inte bara för hur korrekta HTML-dokument skall behandlas, utan även för hur fel i HTML skall hanteras. Detta är den första HTML-versionen som utvecklas under W3C:s Royalty-Free Patent Policy.

Förutom de webbläsarleverantörer som nämnts ovan, så deltar följande W3C-medlemmar i arbetet med att forma specifikationen för HTML 5: BEA Systems, Inc.; Betfair Limited; Boeing; Cisco; Disruptive Innovations; Dreamlab Technologies AG; France Telecom; Hewlett-Packard; IWA-HWG; Mitsue-Links Co., Ltd.; mTLD Top Level Domain Limited; Openwave Systems Inc.; Oxford Brookes University; PicoForms; Queensland University of Technology; Stanford University; universitetet i Innsbruck och amerikanska kongressbiblioteket.

W3C välkomnar nu synpunkter från alla på denna publikation, som är ett första offentliga Working Draft. Dokumentet innehåller anvisning om hur synpunkter inlämnas. W3C uppmanar konstruktörer av författarverktyg att utnyttja detta tillfälle att gå med i arbetsgruppen för HTML, för att säkerställa att HTML 5 svarar upp mot användares behov. W3C önskar även att användare informerar programvaruleverantörer om vilka egenskaper hos HTML 5 de uppskattar mest.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/