W3C

W3C:s XML fyller tio år!

Alla inbjuds fira XML

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska franska och japanska ; dessutom i översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 12 February 2008 -- World Wide Web Consortium (W3C) uppmärksammar att det nu är tio år sedan Extensible Markup Language (XML) 1.0 publicerades som en W3C Recommendation. Under 2008 kommer W3C på ett flertal sätt lyfta fram och tacka de individer och grupper som genom sina bidrag -- i W3C:s olika arbetsgrupper kring XML och på dess epostlistor, intressenter i SGML-området och deltagare i xml-dev -- har skapat XML, som är ett enkelt, öppet och flexibelt format för att utbyta data på webben. Framgången med XML är ett tydligt tecken på hur fokuserade individer, genom arbete under W3C:s ledning, kan enrollera stora grupper av intresserade, för att ta fram resultat som förändrar IT-området.

XML finns överallt

"Det finns knappast någon dator -- på skrivbordet, i handen, eller i datacentralen -- som inte hanterar XML", säger Tim Bray från Sun Microsystems "Detta är bra, eftersom det visar att information kan paketeras, överföras och användas på sätt som är oberoende av den dator och den programvara som skapade informationen. XML kommer inte att vara det sista neutrala informationsrepresentationsformatet, men som ett första sådant format har det varit mycket framgångsrikt."

Man kan knappast undvika att stöta på teknologi som på något sätt baseras på XML. När du tankar på bensinstationen, så genereras oftast ett flöde av XML från pumpen in till kassan. När du konfigurerar din digitala kamera, så kan det vara via XML-baserad SVG-grafik. När du kopplar in den i din dator, så kommunicerar kameran och operativsystemet med varandra via XML-meddelanden (t.ex. använder SOAP). När du laddar ner digital musik, så lagrar ditt musikhanteringsprogram ofta information om låtarna som XML. Och när du utforskar planeten Mars, så åtföljs du av XML (se artikel om öppen programvara på Mars.

W3C:s XML, resultatet av en kollektiv satsning

W3C vill framföra speciella gratulationer till deltagarna i arbetsgruppen för XML, som skapade denna standard: Jon Bosak, Paula Angerstein, Tim Bray (biträdande redaktör), James Clark, Dan Connolly, Steve DeRose, Dave Hollander, Eliot Kimber, Tom Magliery, Eve Maler, Murray Maloney, Makoto Murata, Joel Nava, Conleth O'Connell, Jean Paoli (biträdande redaktör), Peter Sharpe, C. M. Sperberg-McQueen (biträdande redaktör) och John Tigue.

"Detta tioårsfirande av XML utgör ett bra tillfälle att reflektera över de motiv som låg bakom dess skapande", säger Jon Bosak, den expert från Sun Microsystems som organiserade och ledde den W3C-arbetsgrupp för XML, som tog fram standarden XML 1.0. XML är en interoperable standard som stöder internationalisering, utvidgningar, sammansättning och framtidssäkring (eftersom formatet är öppet och kan enkelt läsas av människor); läs mer om XML-baserade data format. XML stöds av en rik uppsättning relaterade standarder, t.ex. XSLT (för att transformera XML-innehåll), XQuery (för att ställa frågor mot XML-databaser), dokumentobjektmodell ("Document Object Model", för bearbetning medelst program), XML Schema, och XML Signature and Encryption. XML:s interoperabilitet gör XML till det naturliga valet då dokumentformat (såsom SVG och VoiceXML) definieras och då tjänster specificeras (såväl SOAP-baserade som HTTP-baserade).

W3C fortsätter att satsa på XML

W3C har satsat på att underhålla XML alltsedan den publicerades. Underhåll och förvaltning av specifikationer kan kännas som en otacksam uppgift, men arbetsgruppen för XML-basen ("XML Core Working Group") har arbetat träget med att se till att felrapporter från fältet leder till rättelse av specifikationen. I själva verket har arbetsgruppen för XML-basen, den femte februari, publicerat en femte utgåva av XML 1.0, som ett förslag till en korrigerad webbstandard ("Proposed Edited Recommendation"), och inbjuder alla att granska denna senaste uppsättning ändrignar. W3C passar även på att tacka XML Core Working Group, speciellt dess två ledare Paul Grosso och Norm Walsh för deras engagemang.

Tag del i W3C:s XML10-firande

Som ett inslag i W3C:s XML10-firande planerar W3C att tillhandahålla videointervjuer med personer i XML-världen och att sprida XML10-prylar vid XML-relaterade evenemang under 2008. För att stödja dessa satsningar har W3C inbjudit W3C-medlemmar att bli "XML10-sponsorer", och vi kommer att öppet tacka dessa sponsorer under 2008. W3C tackar FLWOR Foundation för deras generösa stöd av XML10-firandet.

Genom att använda XML10-lyckönskningskort kan du informera oss om dina blogposter, videos, artiklar, fakta om XML:s användning och andra tankar om XML. Inskickade hälsningar kommer att publiceras.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/