W3C

W3C undersöker hur mobila teknologier kan bidraga till social utveckling

Workshopdeltagare diskuterar hur man kan utnyttja potentialen i mobiltelefoner för att leverera e-tjänster

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 eller +33.6.76.86.33.41
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska, japanska och portugisiska ; dessutom som översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 11 mars 2008 -- I sitt arbete att göra webben åtkomlig för alla, inbjuder nu W3C alla att deltaga i en workshop om användning av mobil teknologi för att stödja social utveckling ("Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development"), som kommer att äga rum i São Paulo, Brasilien, 2-3 juni 2008. Målet med workshopen är att identifiera de utmaningar som uppstår då man vill erbjuda e-tjänster över mobiltelefoner till användare i utvecklingsländer.

"Vi ser en häpnadsväckande tillväxt i användningen av mobiltelefoner i utvecklingsländer", säger Stéphane Boyera, aktiv i W3C:s satsning på den mobila webben. "För människor på landsbygden är det enklare att skaffa mobiltelefon än en dator. Denna W3C-workshop kommer att belysa hur olika mobila teknologier kan användas för att erbjuda e-tjänster som förbättrar människors liv. Vi kommer att lägga vikt vid att diskutera hur webbteknologier kan spela en avgörande roll som stöd för social utveckling".

W3C avser att denna offentliga workshop skall vara ett multidisciplinärt forum där experter på mobilteknologi och webbteknologi, NGO-specialister och representanter för e-förvaltning träffas för att lära sig mer om de speciella behov, förväntningar och utmaningar som man ställs inför vid utveckling av tjänster för underpriviligierade befolkningar. Information om hur man deltar i denna workshop hittas på workshopens hemsida . W3C tackar NIC.br (Network Information Center), CGI.br Internet Steering Committee, och CONIP-instititet för att de är värdar för denna workshop. Workshopen arrangeras med stöd av europeiska unionens 7:e forskningsramprogram (FP7) inom ramen för projektet Digital World Forum.

Mobila teknologier för hållbar utveckling

Informationsteknologier som webben och Internet har förändrat världen, och erbjuder stora möjligheter att skapa hållbar utveckling i landsbygder och underpriviligierade befolkningsgrupper. Under de senaste två åren har vi sett lyckade exempel, såsom hur indiska fiskare använder mobiltelefoner, vilka visar på praktiska sätt att förbättra människors liv. Men det är en skillnad mellan att ha några goda exempel och att ge bred tillgång till kritiska tjänster.

Ökad användning av mobil technologi i utvecklingsländer ger stora möjligheter. Enligt GSMA och ITU (GSMA-rapport från 2006, ITU-rapport från 2007), så hade vid slutet av 2007 ungefär 2,7 miljarder människor tillgång till mobiltelefon och ungefär 80% av världens befolkning hade GSM-täckning. Dessa siffror ger ett starkt argument för att se mobiltelefonen som en plattform för samhällsviktiga tjänster på landsbygden, såsom inom hälso- och sjukvård, utbildning, näringsliv och den offentliga sektorn.

Bli sponsor!

W3C inbjuder alla intressenter, som vill stödja detta arrangemang, att bli workshopsponsor. Ett sponsorprogram med tre nivåer har definierats, för att möjliggöra deltagande av individer och organisationer som har speciell expertis, men som annars inte skulle kunna deltaga på grund av kostnad för resor och liknande.

Denna öppna workshop är en del av W3C:s satsning på den mobila webben ("W3C Mobile Web Initiative"), som syftar till att identifiera utmaningar och hantera problem som uppstår när man använder webben i ett mobilt sammanhang.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 440 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/