W3C

W3C bjuder in intresserade till diskussion i sessioner vid WWW2008

Webbstandarder i Kina lyfts fram i W3C-spåret i Beijing

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.4.92.38.75.94 eller +33.6.76.86.33.41
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på kinesiska, engelska, franska och japanska; dessutom översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 18 mars 2008 -- World Wide Web Consortium (W3C) inbjuder deltagare i WWW2008-konferensen att diskutera viktiga frågor kring webben inom ramen för W3C-spåret i Beijing, Kina. W3C-medlemmar och representanter för W3C kommer att presentera nästan 25 olika områden, och öppna upp diskussioner under loppet av två dagar, 23-24 april. Utöver det speciella W3C-spåret kommer Tim Berners-Lee, ledare för W3C och webbens uppfinnare, att hålla ett anförande under rubriken "Webbtillämpningar i framtiden", torsdagen den 24 april. En presskonferens med Tim Berners-Lee, är inplanerad onsdagen den 23 april vid Beijings internationella konferenscenter; mer detaljer finns på webbsidan för W3C-spåret.

Inom spåret ryms bl.a. ett antal sessioner om användningen av Internet i Kina, vilket bidrar till W3C:s mål att skapa internationella standarder som också svarar upp mot regionala behov. Dessa sessioner är:

Den mobila webben
Öppna upp din data!
En internationell webb
Integrering av webben i samhället
Vad är hett i webbinnehåll

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 440 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/