W3C

W3C inbjuder utvecklare att implementera WCAG 2.0

WAI:s "Web Content Accessibility Guidelines 2.0" blir Candidate Recommendation

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 4 92 38 75 94 eller +33 6 76 86 33 41
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(finns även på engelska, franska och japanska; dessutom som översättningar till andra språk)http://www.w3.org/ -- 30 april 2008 -- Idag meddelar W3C att Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll 2.0 -- "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0" -- är klar att provanvändas av utvecklare och innehållsförfattare för webbinnehåll och webbtillämpningar. Detta offentliggörande av WCAG 2.0 som Candidate Recommendation, ett viktigt steg i W3C:s standardiseringsprocess, innebär att det finns brett samtycke (inom arbetsgruppen för WCAG och hos de offentliga granskarna) om det tekniska innehållet i dokumentet.

"Alla webbintressenter vill att WCAG 2.0 ska bli en färdig W3C Recommendation, och vi är nu ett steg närmare detta mål", säger Loretta Guarino Reid, en av ordförandena i arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll. "Eftersom WCAG 2.0 nu är Candidate Recommendation, så finns ett stabilt förslag som utvecklare kan prova på sina webbplatser".

WCAG 2.0 svarar upp mot dagens krav

WCAG 2.0 fokuserar på hur webbinnehåll görs tillgängligt för användare med funktionshinder och för äldre, och är en av de tre riktlinjer för tillgänglighet som tagits fram inom W3C:s arbetsområde webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI). WCAG 2.0 ger en fast bas för tillgängligt webbinnehåll och tillgängliga webbapplikationer, och en uppsättning stödjande dokumenten gör det möjligt att använda den i en bred uppsättning webbteknologier och olika miljöer i dagens webb. WCAG 2.0 har konstruerats för att vara lättare att använda än WCAG 1.0, och dess användning kan utvärderas på ett mer exakt sätt, genom kombination av maskinell och manuell utvärdering.

WCAG 2.0 har inkorporerat omfattande synpunkter från användare

"Utvecklingen av WCAG 2.0 har skett med stort bidrag från användare och utvecklare", säger Gregg Vanderheiden, en ordförande i arbetsgruppen för tillgänglighet, och ledare för Trace R&D Center vid University of Wisconsin-Madison. "Vi har arbetat intensivt -- bl.a. publicerat tolv förslag och utvärderat fler än 3000 kommentarer -- för att säkerställa att WCAG 2.0 svarar upp mot behoven av en uppdaterad internationell standard, som nationella eller lokala tillgänglighetsriktlinjer kan harmonisera med".

Arbetsgruppen för tillgänglighet efterfrågar implementationer av WCAG 2.0

Arbetsgruppen vill nu få information om erfarenheter av att använda WCAG 2.0 i olika typer av webbplatser och webbtillämpningar. Synpunkter tas emot fram till och med 30 juni 2008. En omfattande dokumentsamling stöder implementationsarbete, bl.a. Hur man uppfyller WCAG 2.0 (som hjälper utvecklare och författare att konfigurera ett perspektiv av kraven i WCAG 2.0); Att förstå WCAG 2.0; Teknier för WCAG 2.0; Översikt över WCAG 2.0-dokument; a frågor-och-svar (FAQ); and jämförelse mellan WCAG 1.0 och WCAG 2.0 (som stöder övergång till WCAG 2.0).

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Om W3C:s tillgänglighetsarbete ("Web Accessibility Initiative", WAI)

W3C:s Web Accessibility Initiative (WAI) arbetar tillsammans med organisationer runt hela världen för att öka webbens tillgänglighet, genom att säkerställa att webbteknologier stöder tillgänglighet; utveckla riktlinjer för hur webbinnehåll, användarverktyg och författarverktyg skall konstrueras; underlätta framtagande av utvärderings- och rättningsverktyg; bedriva utbildning och informationsspridning; och koordinera verksamheten med forskning och utveckling som kan påverka framtida webbtillgänglighet. WAI stöds delvis av U.S. Department of Education; Europakommissionens forskningsprogram om Information Society Technologies; IBM; Microsoft Corporation; SAP; och Wells Fargo.